Skadlig kod och styrsystem i ny riskrapport

Mobilitet ökar risken för sårbarhet menar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som i en rapport pekar på att den snabba utvecklingen skapar nya former av sårbarheter i vårt digitala samhälle. It-system som görs åtkomliga via mobilen och it-drift som kontrakteras ut eller omvandlas till molntjänster är två exempel på trender inom informationshantering som idag påverkar i stort sett alla samhällsaktörer, menar MSB i sin nya rapport “Trendrapport – samhällets informationssäkerhet 2012”. Eftersom rapporten även omfattar industriella styrsystem, skadlig kod, Stuxnet (och andra säkerhetspolitiskt motiverade angrepp) samt driftstörningen hos Tieto i november 2011 kan vi anta att den riktar sig till många aktörer inom såväl industri som kritiska samhällsfunktioner, tillexempel VA-anläggningar, elnät, smart grids osv.

Trådlös standard för Smart Grids

Kan smart grid hjälpa Indien från framtida strömavbrott? De två senaste strömavbrotten i Indien orsakades troligen av ett för högt strömuttag i ett gammalt nät. För att undvika dessa typer av avbrott i framtiden så måste Indien investera i en utbyggnad av såväl distributionsnät som kommunikationsnät. Ett sådant projekt är just nu på gång där… Läs mer…

Bloggen drivs av Induo AB och Induo Home AB

Induo Home AB · www.induohome.com · 08-659 43 10

Induo AB · www.induo.com · 08-659 43 00