Mobilnäts M2M växer de kommande åren

Maskin till maskin kommunikation

M2M, kommunikation mellan maskiner, maskin till maskinkommunikation, växte under 2013 och fortsätter att växa stadigt de kommande åren. M2M består av många olika områden, det finns ju många olika typer av maskiner inom många olika marknadssegment. Analysföretaget Berg Insight pekar i en rapport som släpptes strax innan jul 2013 ut industriell automation som ett av tillväxtområdena inom M2M. I sin analys menar företaget att det under 2013 levererades omkring 760 000 M2M-enheter med uppkoppling via mobilnäten inom området industriell automation.

M2M inom automationssegmentet har inte stagnerat utan växer enligt Berg Insight som menar att att den årliga tillväxten kan förväntas vara 22,5 % de kommande fem åren. Detta gör att den årliga volymen av M2M-enheter med uppkoppling via mobilnäten uppgår till 2,1 miljoner år 2018. Till dessa enheter räknas tillexempel modem, routrar, switchar och accesspunkter med uppkoppling mot en operatörs nät. I slutet av 2013 uppskattar Berg Insight att antalet cellulära M2M anslutningar inom området industriell automation var 2,5 miljoner stycken globalt.

Berg Insight lyfter också fram att marknaden består av en rad olika aktörer med varierande bakgrund. Dels finns det leverantörer som fokuserar på ren automationsutrustning där en uppkoppling via GSM, 3G eller 4G är ett komplement, hit räknas stora leverantörer av automationssystem. Dels finns det företag som nischat in sig på industriella nätverk, dit Berg Insight räknar bland annat B&B Electronics (som ju äger bland annat Conel), som betydande aktörer inom trådlös M2M. Därtill identifieras ytterligare ett segment, rena M2M-specialister, dit Berg Insight räknar bland annat Maestro Wireless och Teltonika.

I dagsläget används oftast 3G som teknik när industriella applikationer skall anslutas till mobilnäten följt av uppkoppling via GSM. Under 2014 kommer sannolikt även 4G slå igenom i de applikationer som är bandbreddskrävande. Inom området industriell automation används den här typen av uppkopplingar primärt för fjärrövervakning av maskiner eller för uppkoppling av nätverk (för redundansens skull eller på grund av brist på annan nätverksuppkoppling). Inom processautomation sägs bland annat realtidsövervakning av avlägsna anläggningar och utrustningar vara de vanligaste applikationerna. Även fjärrunderhåll och fjärrdiagnosticering av maskiner antas vara viktiga marknader för uppkoppling av maskiner via GSM, 3G och 4G.

En av de faktorer som styr att marknaden för trådlös M2M ökar är den ökande automationsnivån på tillväxtmarknader. “För att bibehålla sin konkurrenskraft måste företag i utvecklade regionerna hitta andra strategier än att flytta produktionen till låglöneländer” säger Johan Svanberg, senioranalytiker, Berg Insight till M2Mnow. “Trådlösa M2M-lösningar kan spela en avgörande roll för att resurser, utrustning och system kan ge de data som krävs för att effektivt hantera komplex produktion”.

Ser man det ur ett vidare perspektiv, hela M2M-marknaden, och då alla uppkopplade maskiner i samtliga marknader, inte bara industriell automation så var utvecklingen inte helt oväntat fortsatt stark. Analysföretaget uppskattar att M2M-enheter med mobilnätsuppkoppling kommer att ha en årlig tillväxttakt på 24,0 procent de kommande fem åren till 185,0 miljoner enheter, bland annat på grund av den omfattande användningen av trådlös M2M-teknik inom många branscher med allt från uppkopplade bilar, elmätare till kaffebryggare och eluttag.

Nu vill maskinerna prata [artikel från SKEF News]

 Denna artikel är en översiktsartikel om uppkoppling för M2M, ursprungligen publicerad i SKEF News nr 2 2013 Under senare år har mobiloperatörernas fokus skiftat litet från människor som kommunicerar med andra människor till saker som kommunicerar med varandra. Marknaden anses ha en stor tillväxt kommande år, inte bara för mobiloperatörerna, även MSB ser en ökad… Läs mer…

Induo firar fem · återblick perioden 1208-1304

Ytterligare en 3G-routernyhet släpptes efter sommaren, en 3G komborouter med såväl Net1 som “vanlig” 3G, och vår ambitiösaste film dittills hade premiär, en film om fastighetsautomation med 3G routern UR5 premiärvisades i mitten av augusti. Under hösten utgick en produkt som funnits med oss länge, SATELNODE togs ur produktion. Under hösten deltog vi i Scanautomaticmässan… Läs mer…

Induo i M2M samarbete med Net1

Induo har tecknat avtal med Net1 inom ramen för Net1s M2M-partnerprogram. Induo, som distribuerar hårdvara för bland annat 3G nät, ser avtalet som ett välkommet tillskott till företagets utbud. “Net1s nät är efterfrågat av de kunder som arbetar utanför de delar av Sverige där mobiltäckning överallt är en självklarhet” menar Induos Mikael Flodström. Läs mer…

3G routrar snabbare än ADSL?

Vinsten för företag som distribuerar produkter där anslutning till internet ingår som en del i konceptet är att man med en 3G anslutning snabbare kan få ut sin lösning till kunderna jämfört med att vänta i dagar, ibland i veckor, på installation av ADSL anslutning. En 3G router gör att produkten kan skeppas ut till… Läs mer…

Säker kommunikation via GSM/3G


GSM använder ett krypto som kallas A5/1. Det är sedan drygt tio år tillbaka knäckt. 3G använder en något bättre kryptering kallad A5/3, men den är också knäckt. Så det som återstår om man vill få en bra säkerhet för M2M är antingen att operatören tillhandahåller en bättre säkerhet som ett tillägg till A5/1 resp… Läs mer…

Kryptering och vikten av bra krypto

Med hjälp av kryptering kan man förhindra att informationen kan läsas och/eller ändras av obehöriga. Genom att välja väl beprövade krypton får man en bra säkerhet. Idag är det vanligaste kryptot AES, men det finns andra lika säkra krypteringsalgoritmer. Det viktigaste är att välja ett känt och väl beprövat krypto. Genom att ha ett säkert… Läs mer…

Säkra M2M-anslutningar

Enligt en rapport från analysföretaget Berg Insight kommer antalet trådlösa enheter för säkerhetstillämpningar att öka från 2.3 miljoner år 2009 till närmare 22 miljoner år 2014. Samtidigt finns det ett mörkertal där många ännu inte har förstått risken med att ha sina tekniska system helt oskyddade. Många har uppfattningen att den information man skickar i… Läs mer…

Bloggen drivs av Induo AB och Induo Home AB

Induo Home AB · www.induohome.com · 08-659 43 10

Induo AB · www.induo.com · 08-659 43 00