Wifi närmar sig gigabithastighet

Mer spektrum bra för ekonomin
Vid förra veckans CTIA Wireless 2012 menade Steve Largent, President och CEO för CTIA att analytiker från Recon Analytics sett ett samband mellan spektrum och arbeten, 500 MHz mer spektrum skulle generera 37 miljarder i intäkter för stadkassan och dessutom 350 000 jobb.
Källa: CTIA

Wifi med 900 Mbit/s
D-Links nya wifirouter är vansinnigt snabb, 900 Mbit/s enligt tillverkaren. Routern använder två frekvensband, ett för tillexempel surfande och ett för tillexempel streaming.
Källa: Elektronikbranschen

Robust på riktigt
Vi avslutar med en video från vinterns långprojekt, vi har monterat ett radiomodem utomhus utan extra kapsling i åtta månader. Vi visste redan i förväg att det var ett robust modem, testet bevisar att det var så.

Vattentäta radiolänkar når fler

En ny version av basstationen i radiolänksserien RADWIN 5000 erbjuder fler abonnenter per basstation samtidigt som en ny understationsenhet presenteras med ett konkurrenskraftigt pris. Radiolänkarna används för kommunikation mellan mobilbasstationer, övervakningskameror, driftövervakning och infrastrukturuppbyggnad. Läs mer…

Bloggen drivs av Induo AB och Induo Home AB

Induo Home AB · www.induohome.com · 08-659 43 10

Induo AB · www.induo.com · 08-659 43 00