Etikettarkiv: smart grid

Skadlig kod och styrsystem i ny riskrapport

Mobilitet ökar risken för sårbarhet menar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som i en rapport pekar på att den snabba utvecklingen skapar nya former av sårbarheter i vårt digitala samhälle. It-system som görs åtkomliga via mobilen och it-drift som kontrakteras ut eller omvandlas till molntjänster är två exempel på trender inom informationshantering som idag påverkar i stort sett alla samhällsaktörer, menar MSB i sin nya rapport ”Trendrapport – samhällets informationssäkerhet 2012”. Eftersom rapporten även omfattar industriella styrsystem, skadlig kod, Stuxnet (och andra säkerhetspolitiskt motiverade angrepp) samt driftstörningen hos Tieto i november 2011 kan vi anta att den riktar sig till många aktörer inom såväl industri som kritiska samhällsfunktioner, tillexempel VA-anläggningar, elnät, smart grids osv.

Vilka frekvenser används för 3G, 4G osv?

Mitt i veckan kommer ett par tips från den trådlösa branschen:

Ett minst sagt ambitiöst projekt att kartlägga världens alla mobilnät. Tyvärr haltar uppgifterna en del för Sverige, men det finns även en möjlighet att hjälpa till med uppdatering för den som vill.  Vi lovar återkomma med en bättre frekvensförteckning för Sverige inom kort.

Nu börjar stämningarna runt LTE som vi förutspådde i förra veckan. Tydligen har patenttrollen börjat med att stämma Ericsson och Alcatel Lucent.

IEEE har ju arbetat med att standardisera smart grids och nu uppdaterats fyra av standarderna.

Trådlös standard för Smart Grids

Kan smart grid hjälpa Indien från framtida strömavbrott?
De två senaste strömavbrotten i Indien orsakades troligen av ett för högt strömuttag i ett gammalt nät. För att undvika dessa typer av avbrott i framtiden så måste Indien investera i en utbyggnad av såväl distributionsnät som kommunikationsnät. Ett sådant projekt är just nu på gång där den finska radiomodemstillverkaren SATEL Oy bygger ett trådlöst radiomodemsnät åt BESCOM.

Trådlös standard från IEEE för Smart Grid
Apropå smart grids så har IEEE släppt en standard för smarta elnät. IEEE 802.15.4g skall förena branschen och möjliggöra mesh, punkt-till-punkt, stjärnnät och andra topologier.

Wifiliknande standard ökar trafiksäkerheten
Det största testet någonsin med uppkopplade fordon sjösätts. Närmare 3 000 fordon kommer att kommunicera med varandra och varna för olyckor och hinder på vägen. Tekniken Dedicated Short Range Communications, DSRC, som beskrivs som ”wifi-liknande” gör det möjligt för fordonen på Ann Arbors gator i USA att kommunicera med varandra.

4G kompletteras med 8G? Trådlösa länkar 7/12

8% av all internettrafik sägs härröra från mobila enheter, varav 3% är från surfplattor och 5% övriga enheter, totalt sett. Hur stor del var det för fem år sedan?

2 x smarta elnät 2015
De globala investeringarna i smarta elnät, smart grids dubbleras de kommande fyra åren sett till den globala marknaden. 200 miljarder USD är marknadens storlek 2015, det uppskattar IC Insights. I år har omsättningen inom smart grid uppgått till 100 miljarder USD.
Källa: IC Insights

Tele2 belönar M2M
Igår tillkännagavs vinnaren i Tele2s M2M tävling. Med ett uppkopplat armband med inbyggt larm (larmband?) för äldre, tog Josefina Sonnerup hem förstapriset i Tele2s maskin-till-maskin-tävling. 30 000 kronor gav innovationen som mäter puls och larmar akutvården vid avvikande rytm. NyTeknik spårade samtidigt upp en nära på identisk produkt som redan patenterats och kallade det hela för en ”pinsam blunder”.
Källa: NyTeknik

Induo fortsätter klättra
Induo har lämnat in sin årsredovisning och visar fortsatt positiv utveckling. Både vinst och omsättning har ökat jämfört med föregående års siffror.
Källa: Induo

4G blir 8G
I Dilberts värld är 8G realitet.

Trådlösa länkar -dagens länkar 27/9

Smart Grids, smarta elnät börjar sprida sig över världen. Det är den mest populära M2M tekniken i USA och en teknik som ofta sköts trådlöst, som det nya system som byggs upp i Bangalore Indien

Smart Gridprojekt värt 9 MUSD
SATEL har skrivit ett avtal om leveranser av radiomodemsnät till Bangalore Electricity Supply Company Ltd. (BESCOM) i Indien. Nätet omfattar uppbyggnad och idriftsättning samt ett underhållsavtal. BESCOMs 11-kV eldistributionsnät försörjer Bangalore stad och skall utgöra stommen för ett framtida Smart Grid nät. Nätet som byggs upp levererar ström till 5 miljoner invånare.

Källa: Salo Seudun Sanomat [finska]
samt SATEL [engelska]

Texas trafikljus styrs mobilt
Passerande mobiltelefoners signal snappas upp av trafikljusen och skall hjälpa till att effektivare styra trafiken. I Texas är detta verklighet där ett nät av mottagare placerade i trafikljus noterar signaler från de som färdas i förbipasserande bilar. På så sätt kan man samla in data för effektivare trafikstyrning.

Källa: Ny Teknik

Smart Grids what´s in it for me?
I förra veckan diskuterade vi fjärravläsning av elmätare, smart metering eller AMR även kallat, med vår leverantör RFM. De berättade att i USA var det ett problem att få folk att spara energi då elräkningen ofta är låg och inte påverkar plånboken. Samtidigt är mätvärdesinsamling den populäraste av M2M applikationerna i USA enligt en undersökning. Vi hittade en lång men intressant artikel om Smart Meter Reading och trådlös fjärravläsning:

Källa: smart-grid.tmcnet.com

Man kan krama 336 Mbit/s ur 3G-nätet
Genom att kombinera flera 42 Mbit/s 3G moduler kan man skapa en så kallad Long Term HSPA Evolution (LTHE) länk med över 300 megabit per sekund i nedladdningshastighet. Denna multi-carrier-lösning skall i teorin ge en hastighet på 336 Mbit/s per sekund.

Under 2012 beräknas den nya 3GPP standarden uppdaterats med multi-carrier och multi-bands-lösningar och slutet av 2012 räknar Nokia Siemens med att den nya tekniken finns tillgänglig för försäljning. Så under 2013 kanske LTHE finns ute som ett alternativ till LTE.

Källa: Källa MENAFN