Etikettarkiv: m2m

Mobilnäts M2M växer de kommande åren

Maskin till maskin kommunikation

M2M, kommunikation mellan maskiner, maskin till maskinkommunikation, växte under 2013 och fortsätter att växa stadigt de kommande åren. M2M består av många olika områden, det finns ju många olika typer av maskiner inom många olika marknadssegment. Analysföretaget Berg Insight pekar i en rapport som släpptes strax innan jul 2013 ut industriell automation som ett av tillväxtområdena inom M2M. I sin analys menar företaget att det under 2013 levererades omkring 760 000 M2M-enheter med uppkoppling via mobilnäten inom området industriell automation.

M2M inom automationssegmentet har inte stagnerat utan växer enligt Berg Insight som menar att att den årliga tillväxten kan förväntas vara 22,5 % de kommande fem åren. Detta gör att den årliga volymen av M2M-enheter med uppkoppling via mobilnäten uppgår till 2,1 miljoner år 2018. Till dessa enheter räknas tillexempel modem, routrar, switchar och accesspunkter med uppkoppling mot en operatörs nät. I slutet av 2013 uppskattar Berg Insight att antalet cellulära M2M anslutningar inom området industriell automation var 2,5 miljoner stycken globalt.

Berg Insight lyfter också fram att marknaden består av en rad olika aktörer med varierande bakgrund. Dels finns det leverantörer som fokuserar på ren automationsutrustning där en uppkoppling via GSM, 3G eller 4G är ett komplement, hit räknas stora leverantörer av automationssystem. Dels finns det företag som nischat in sig på industriella nätverk, dit Berg Insight räknar bland annat B&B Electronics (som ju äger bland annat Conel), som betydande aktörer inom trådlös M2M. Därtill identifieras ytterligare ett segment, rena M2M-specialister, dit Berg Insight räknar bland annat Maestro Wireless och Teltonika.

I dagsläget används oftast 3G som teknik när industriella applikationer skall anslutas till mobilnäten följt av uppkoppling via GSM. Under 2014 kommer sannolikt även 4G slå igenom i de applikationer som är bandbreddskrävande. Inom området industriell automation används den här typen av uppkopplingar primärt för fjärrövervakning av maskiner eller för uppkoppling av nätverk (för redundansens skull eller på grund av brist på annan nätverksuppkoppling). Inom processautomation sägs bland annat realtidsövervakning av avlägsna anläggningar och utrustningar vara de vanligaste applikationerna. Även fjärrunderhåll och fjärrdiagnosticering av maskiner antas vara viktiga marknader för uppkoppling av maskiner via GSM, 3G och 4G.

En av de faktorer som styr att marknaden för trådlös M2M ökar är den ökande automationsnivån på tillväxtmarknader. ”För att bibehålla sin konkurrenskraft måste företag i utvecklade regionerna hitta andra strategier än att flytta produktionen till låglöneländer” säger Johan Svanberg, senioranalytiker, Berg Insight till M2Mnow. ”Trådlösa M2M-lösningar kan spela en avgörande roll för att resurser, utrustning och system kan ge de data som krävs för att effektivt hantera komplex produktion”.

Ser man det ur ett vidare perspektiv, hela M2M-marknaden, och då alla uppkopplade maskiner i samtliga marknader, inte bara industriell automation så var utvecklingen inte helt oväntat fortsatt stark. Analysföretaget uppskattar att M2M-enheter med mobilnätsuppkoppling kommer att ha en årlig tillväxttakt på 24,0 procent de kommande fem åren till 185,0 miljoner enheter, bland annat på grund av den omfattande användningen av trådlös M2M-teknik inom många branscher med allt från uppkopplade bilar, elmätare till kaffebryggare och eluttag.

Ny produktpresentation för ESIM4

För en tid sedan presenterade vi en batteridriven SMS-sändare för temperaturövervakning, larmapplikationer, M2M med mera.Nu har vi spelat in en produktfilm där vi presenterar produktens grundläggande egenskaper.

Nu vill maskinerna prata [artikel från SKEF News]

m2m1 Denna artikel är en översiktsartikel om uppkoppling för M2M, ursprungligen publicerad i SKEF News nr 2 2013

Under senare år har mobiloperatörernas fokus skiftat litet från människor som kommunicerar med andra människor till saker som kommunicerar med varandra. Marknaden anses ha en stor tillväxt kommande år, inte bara för mobiloperatörerna, även MSB ser en ökad efterfrågan på dessa tjänster.

Analysföretaget Berg Insight menar att antalet mobila uppkopplingar av maskiner kommer att växa årligen med närmare 30%. Telias bedömning är att 10% av alla uppkopplingar av maskiner kommer att ske via cellulära nät. Enligt bedömningar är närmare 360 miljoner maskiner uppkopplade via mobilnäten 2016.Läs vidare

Induo firar fem · återblick perioden 1208-1304

Ytterligare en 3G-routernyhet släpptes efter sommaren, en 3G komborouter med såväl Net1 som ”vanlig” 3G, och vår ambitiösaste film dittills hade premiär, en film om fastighetsautomation med 3G routern UR5 premiärvisades i mitten av augusti. Under hösten utgick en produkt som funnits med oss länge, SATELNODE togs ur produktion. Under hösten deltog vi i Scanautomaticmässan och där visade vi SATELLAR radiomodem med blandade nät, dessutom fick hålla ett seminarie om M2M och framtidens mobilnät. Det var en fullcheckad höst när vi även lanserade en 10 W version av radiomodemet SATELLAR, ett GSM-larm som talar svenska och uppmärksammade att SMS fyller 20 år. Litet förvånande blev vi åter nominerade till Årets Pressrum, för tredje året i rad. Dessutom vann vi, för tredje året i rad, det var en positiv överraskning!

2013 har varit alltjämt fullt av positiv utveckling för Induo, vi gör plats för fler anställda, vi har ingått avtal med Net1 om M2M-partnersamarbete, och vi har fyllt på med massor av nya tekniska guider och komigånginstruktioner på vår hemsida. På måndag den 8 april var det fem år sedan startskottet gick, tiden går fort när man har roligt och vi blickar framåt, ”the future is wide open” som Tom Petty sjunger.

Detta är den sista delen i vår bloggserie om åtta delar för att uppmärksamma vårt femårsjubileum, det är dessutom del 70 i #blogg100, 100 blogginlägg på 100 dagar.

Vårt nya kontor

Vårt nya kontor

Ulf om M2M på Scanautomaticmässan

Ulf om M2M på Scanautomaticmässan

Induo firar fem · återblick perioden 0905-0912

Under maj 2009 utses Induo till ny distributör för RFM, en stor leverantör och tillverkare av såväl komponenter, radiomoduler som radiomodem för kortdistans. Samma månad utses Induo till SATEL distributor of the year 2008. Sommaren rullar på med en stor efterfrågan på Induos MMS-kamera och vi hinner även lansera ett nytt kontantkort för M2M från Telenor. Efter sommaren kommer leveranserna av UR5i igång på allvar och vi erbjuder den nya routern med ett abonnemang från Multicom Security med kostnadsfri förstamånad. Som komplement till SMS-styrning från Zadako tar vi in Teltonikas TWCT20 i vårt sortiment, med analoga och digitala ingångar, reläutgångar och inbyggd mini-PLC öppnas nya områden. Under hösten 2009 hinner vi med två mässor, VA-mässan och Scanautomaticmässan, på den senare har vi vår hittills största mässmonter (se filmen från mässan sist i detta inlägg). Under hösten 2009 lanseras även en ny 3G-router med wifi, RUT-105.

Detta är del 3 i vår bloggserie om åtta delar för att uppmärksamma vårt femårsjubileum, det är dessutom del 65 i #blogg100, 100 blogginlägg på 100 dagar.

Induo på VA-mässan

Induo på VA-mässan

Personalfoto  Induo

Personalfoto Induo

Nytt fäste till SATELLAR

Nytt fäste till SATELLAR

Induo i M2M samarbete med Net1

Induo i M2M samarbete med Net1

Induo har slutit avtal med Net1 om distribution av M2M-abonnemang inom ramen för Net1s M2M Partnerprogram. Induo som levererar hårdvara för maskin till maskinkommunikation ser Net1s tjänsteutbud som ett tillskott till företagets utbud.

”En del av våra kunder arbetar utanför de delar av Sverige där full mobiltäckning överallt är en självklarhet, samtidigt som många efterfrågar tillgänglighet, redundans och stabilitet. Net1s nät täcker en stor del av Sveriges yta och erbjuder en mycket god täckning och bra backup vid strömavbrott och störningar. Vi tror att många av våra kunder välkomnar den tillgänglighet Net1s nät erbjuder och att det tillför ett mervärde för våra kunders tillämpningar. Samarbetet oss ett breddat utbud av abonnemangsformer vilket ger våra kunder önskad valfrihet att välja mellan flera operatörer i våra 3G routers”  säger Mikael Flodström, delägare och Sales Manager.

I Induos sortiment finns två M2M routers för Net1s nät. En 3G router anpassad för Net1s nät, Conel CR10 v2, och en kombinationsrouter, UCR11 v2, som används med två olika 3G operatörer med automatisk fail over om den ena operatören har otillräcklig täckning. Den ena operatören i UCR11 v2 är alltid Net1 och den andra operatören är valfri 3G-operatör med WCDMA (”vanlig” 3G som stöds av Telenor, Tele2, Telia och Tre).

- Med partnerprogrammet kan vi nu erbjuda ett helhetsåtagande inom M2M som kommer att förenkla M2M-utbredningen i Sveriges mindre befolkade områden, sa Linus Jönsson, tf VD på Net 1 tidigare idag i en pressrelease.

3G routrar snabbare än ADSL?

3G router kan användas som alternativ för ADSL

3G router ger snabba installationer

Vinsten för företag som distribuerar produkter där anslutning till internet ingår som en del i konceptet är att man med en 3G anslutning snabbare kan få ut sin lösning till kunderna jämfört med att vänta i dagar, ibland i veckor, på installation av ADSL anslutning. En 3G router gör att produkten kan skeppas ut till slutkund och vara idriftsatt några minuter efter att sim-kortet placerats i sim-kortshållaren. Prismässigt står sig 3G bra i konkurrensen med ADSL, kostnaden för en 3G router är ofta betydligt lägre än installation av ett ADSL uttag. Även i jämförelse med att dra kabel står sig 3G bra i konkurrensen.

I applikationer så som parkeringsgarage, fastighetsautomation eller butikslösningar kan en optimal 3G täckning uppnås en bit från den tänkta applikationen. Då är en 3G router med wifi en lämplig lösning och i Induo och Induo Home utbud finns ett antal 3G routers med wifi. Med det inbyggda trådlösa nätverket kan 3G routern placeras där täckningen är bäst och sedan kan utrustningen som skall kopplas mot internet kommunicera med routern via WLAN.

Läs vidare

Säker kommunikation via GSM/3G


GSM använder ett krypto som kallas A5/1. Det är sedan drygt tio år tillbaka knäckt. 3G använder en något bättre kryptering kallad A5/3, men den är också knäckt. Så det som återstår om man vill få en bra säkerhet för M2M är antingen att operatören tillhandahåller en bättre säkerhet som ett tillägg till A5/1 resp A5/3, eller att man själv ser till att säkra upp sin kommunikation från sändaren hela vägen till mottagaren (genom tillexempel en VPN-tunnel).

Operatören tillhandahåller normalt ett tillägg för en extra säkerhet, men då inte hela vägen, vilket man lätt kan förledas att tro. Om man beställer det operatörerna normalt kallar VPN (Virtual Private Network), så får man i bästa fall bra kryptering över Internet, men bara fram till basstationen, dvs inte för kommunikationen som sker mellan basstation och den slutliga enheten, där man förlitar sig på A5/1 eller A5/3.

Ett alternativ för krypteringDet man måste säkerställa är att man har säker kommunikation ända fram till den slutliga enheten och då har man inte särskilt stor nytta av operatörernas säkerhetslösning. Man bör alltså välja att ha VPN krypteringen mellan den första och sista länken i kedjan, tillexempel en maskin och överordnat system.  Genom att använda en säkerhetslösning i respektive enhet och sedan en motsvarande på den andra sidan kan man erhålla bra säkerhet hela vägen oavsett vilken säkerhet operatören tillhandahåller.Läs vidare

Kryptering och vikten av bra krypto

Skydda din informationMed hjälp av kryptering kan man förhindra att informationen kan läsas och/eller ändras av obehöriga. Genom att välja väl beprövade krypton får man en bra säkerhet. Idag är det vanligaste kryptot AES, men det finns andra lika säkra krypteringsalgoritmer. Det viktigaste är att välja ett känt och väl beprövat krypto. Genom att ha ett säkert nyckelutbyte mellan sändare och mottagare säkerställer man sedan att det är rätt enheter som kommunicerar med varandra. I annat fall kan en obehörig enhet fås att uppträda som rätt sändare och därmed kunna skicka in falsk informationen i systemen. Vidare är nyckelns längd viktig och genom att datorer blir allt starkare kan de på allt kortare tid knäcka systemen genom att enbart testa alla möjliga kombinationer. På detta sätt brukar man tala om att det varje år ”försvinner” en bit av längden på nyckeln. Med dagens datorkraft brukar man anse att en nyckel på minst ca 80 bitar behövs för att ge ett bra skydd inom M2M. Detta avser symmetriskt krypto och för asymmetriskt krypto bör man välja minst 1024 bitar. Slutligen bör man successivt kunna byta ut nycklarna, vilket gör att den tid som en nyckel används blir kort och därmed försvårar för den som vill knäcka M2M-kommunikationen.

Lika viktigt är att man har gjort en riktig implementation av säkerheten i maskin- respektive programvara. Jämför med säkerheten i ett hem, där en tjuv alltid väljer den väg in som ger minsta motstånd. Har man en järngrind vid ytterdörren så är det inte troligt att en tjuv tar den vägen utan i stället går in via ett fönster. På samma sätt kommer en inkräktare att i stället för att knäcka en lång nyckel försöka att extrahera den ur exempelvis en oskyddad minneskrets. Inom M2M finns det ett antal produkter som är utvecklade av programmerare som kanske är skickliga på vanlig utveckling, men som saknar tillräcklig kompetens inom säkerhet och som därmed utvecklat produkter och lösningar som blir enkla att knäcka, även om de innehåller välkända krypto och långa nycklar.Läs vidare

Säkra M2M-anslutningar

Enligt en rapport från analysföretaget Berg Insight kommer antalet trådlösa enheter för säkerhetstillämpningar att öka från 2.3 miljoner år 2009 till närmare 22 miljoner år 2014. Samtidigt finns det ett mörkertal där många ännu inte har förstått risken med att ha sina tekniska system helt oskyddade.

Många har uppfattningen att den information man skickar i M2M-tillämpningar inte är intressant för en utomstående och att det därför inte behövs ytterligare säkerhet. Men vad händer om informationen ändras på vägen och man får felaktiga data in i sina system?  Dessa så kallade man-in-the-middle-attacker utförs så att man går in och lurar mottagaren att man är rätt sändare, en operaration som inte är särskilt svåra att genomföra. Idag finns det färdiga program att ladda ner via internet som snabbt kan knäcka ett system, vilket i sin tur innebär man inte ens behöver vara en expert för att lura och manipulera systemen.Läs vidare