Etikettarkiv: gps

3G router/4G router nu med inbyggd GPS som standard

Router med GPS

3G router med GPS

Två av våra storsäljande routrar utrustas nu med GPS som standard. 3G routern UR5i v2 och 4G routern LR77 v2 lanseras i en version med inbyggd GPS som standard. Den tredje antennporten avslöjar att enheten har inbyggd GPS och egenskapen införs som standard i fullversionen av routrarna. Oavsett om du beställer en plast eller metallkapsling finns GPS monterat som standard. För att utnyttja funktionen krävs att en aktiv GPS-antenn ansluts till enheten, stöd för GPS finns redan i routerns mjukvara från fabrik. Den nya funktionen erbjuds utan att vi höjer priset.

Detta är del 83 i #blogg100, 100 blogginlägg på 100 dagar. En ambition med vårt deltagande är att höja takten i vår interna nyhetsrapportering, efter 83 inlägg törs vi säga att vi nästan är i mål.

Vårt kraftfullaste radiomodem får nytt yttre

Vattentätt radiomodem

Radiomodem SATELLINE 35W

Vårt SATELLINE-EASy Pro är ett 35 W radiomodem för applikationer där riktigt lång räckvidd är av vikt. Det uppdateras nu med ny kapsling som har samma goda vädertålighetsegenskaper som tidigare radiomodem.

Som du kanske minns så hade vi förra vintern ett EASy Pro radiomodem monterat utomhus runt ett träd för att undersöka hur väl det tålde vårt svenska klimat. Efter en lång vintersäsong monterades radiomodemet isär, och det visade sig vara som nytt inuti.

Den nya kapslingen innebär snarast en utseendeuppdatering och med tanke på de goda tekniska egenskaper som radiomodemet sedan tidigare har är det sannolikt bra att uppdateringen håller sig till en yttre förändring. Om du missade vårt test förra vintern så ta en titt på nedanstående film (den blev så omtyckt att den även översattes till tyska).

Kraftfullt radiomodem får nytt yttre

Kraftfullt radiomodem får nytt yttre

SATELLINE-EASy Pro är ett 35 W radiomodem för applikationer där lång räckvidd är av vikt. Radiomodemet används i en rad olika applikationer, men eftersom det är både vattentätt och dammsäkert återfinns många av dessa radiomodem i system avsedda för lantmäteri, RTK och positionering.

SATELLINE-EASy Pro uppdateras nu med en ny kapsling som har samma goda vädertålighetsegenskaper som tidigare version Förra vintern hade vi ett EASy Pro radiomodem monterat utomhus runt ett träd för att undersöka hur väl det tålde belastningen. Efter en lång vintersäsong monterade vi isär radiomodemet som visade sig vara som nytt inuti, trots påkänningar från väder och vind. Den nya kapslingen innebär snarast en utseendeuppdatering och med tanke på de goda tekniska egenskaper som radiomodemet sedan tidigare har är det sannolikt bra att uppdateringen håller sig till en yttre förändring. 

Om AIS del 2 #blogg100 del 16

GPS-position via VHF

Fartygs position visas via AIS

Transponder
För att få använda en AIS-transponder i ett fartyg måste man ansöka om tillstånd hos PTS. Transpondern förprogrammeras sedan med statisk information som tillexempel fartygets namn, bredd och längd. Utöver detta sänder AIS-transpondern ut dynamisk information som fartygets position, hastighet, kurs, destination med mera, dessa data inhämtas från navigationsutrustningen ombord, normalt en GPS/DGPS mottagare eller andra navigationsinstrument som tillexmpel logg och gyrokompass.

AIS-transpondern är sammansatt av en VHF-sändare, som sänder informationen i datapaket, två VHF-mottagare och en VHF DSC-mottagare (Digital Selective Calling). AIS-transpondern ansluts till fartygets övriga system och sensorer och kommunicerar däremellan med NMEA-protokollet eller liknande kommunikationsprotokoll. Den data från andra fartyg som tas emot med VHF-mottagarna, avkodas och konverteras till valt kommunikationsprotokoll för att sedan skickas vidare till fartygets navigationssystem och visa informationen ihop med övrig navigationsinformation.

Det finns även rena AIS-mottagare som är ett stöd i navigeringen på tillexempel fritidsbåtar.

Dold transponder på förslag
Håkan Lans har gett som förslag att fartyg skulle ha en dold AIS-transponder som backup till den normala transpondern. Fartygskapningar är ett stort problem och kaparna brukar koppla ut AIS-systemet så snart de kan. Enligt Håkan Lans kan en sekundär transponder, placerad där inte kaptenen vet var den är, börja sin utsändning om den första elimineras. Denna transponder skulle då kunna förprogrammeras med annan information för att tydliggöra att fartyget kapats.Läs vidare

Självstyrande bilar säkrare? #blogg100 · del 3

Google satsar stort på autonoma bilar, bilar som styr själv. Redan 2010 cirkulerade deras första versioner i media. All rapportering om Googles bilar har ju inte varit positiv, i början av året anklagades en av deras bilar för att ha kört över en åsna och i det fallet var det en bil som manövrerade  av en människa.

Enligt tidningen M3s webplats har Forbes lägligt nog undersökt fördelarna med en självstyrande bil. Man anser sig kunna minska antalet trafikolyckor med 90 procent samt minska antalet bilar med 90 procent bland annat. Google å sin sida menar att 30 000 liv kan sparas varje år vilket minskar kostnad för sjukvård och rehabilitering.

Att självstyrande bilar finns och fungerar i verkligheten vet vi mycket väl. Vi har under förra året medverkat i Volvos kundtidning där en självstyrande Volvo får positionsuppdateringar via radiomodem, dessutom finns en video från Volkswagens testbana där en Golf styrs med GPS och radiomodem, se nedan:

Obemannat är modellen -trådlösa länkar 9/2

I höstas rapporterade vi om Volvon som kör själv, idag om traktorn som är tänkt att ta över bondens jobb och köra själv. Avancerade system lär behövas för att kunna köra maskinen utan förare. Än mer avancerade system lär behövas för att detektera om något fel uppstår på de anslutna redskapen, det lär krävas komplettering med en och annan sensor för att lösa den problematiken.

Traktorn kör själv
En obemannad traktor är ett av de långsammare fordonen vi kommit i kontakt med. Enligt NyTeknik arbetar ett danskt projekt, Quad-av (Ambient Awareness for Autonomous Agricultural Vehicles) med att utveckla självgående traktorer för bondens alla uppgifter. Systemet baseras sannolikt på GPS, för att få traktorn att köra själv med milimeterprecision överförs korrektionsvärden normalt med radiomodem eller direkt från satelliter så som i systemet StarFire.
Källa: Ny Teknik

En golf som kör vansinnigt snabbt styrd med radiomodem kan ni se mer av i nedanstående klipp

Maximalt beräkningsverktyg
Skall du göra exakta beräkningar för trådlösa system kan vi tipsa om det nyligen lanserade verktyget från Mentum. Kartan lär visa en oöverträffad precision eftersom den visar höjd även för vegetation och andra hinder som kan störa signalen.
Källa: Mentum

415 000 valde Telenor
Telenor rapporterar av det sista kvartalet 2011 och konstaterar att det totala antalet abonnenter med mobilt bredbandvid utgången av kvartalet uppgick till 415 000.
Källa: Telenor

Induo till Geodesidagarna 2012

Induo till Geodesidagarna 2012

1-3 februari 2012 hittar du oss på Geodesidagarna 2012. Geodesidagarna är en kombination av föredrag, konferens och mässa med Geodesi som fokus. Induo är utställare och dessutom kommer Induos Björn Moberg att hålla ett föredrag med titeln ”3G och radio, teori och tips”. Observera att föranmälan krävs.

En verklig historia om ett radiomodem

En verklig historia om ett radiomodem

EASy Diaries är en realtidsberättad histora om ett radiomodem som vi på Induo placerat ut i naturen under vintern. De flesta användare av just denna produkt arbetar inom bygg- och entreprenadverksamhet och använder radiomodemet för överföring av korrektionsdata i positioneringssystem. Radiomodemet gör det möjligt att styra fordon och maskiner med millimeterprecision, och det är naturligtvis av yttersta vikt att data överförs korrekt och att kommunikation fungerar pålitligt.

För att testa gränserna skall vi följa ett SATELLINE-EASy Pro 35 W radiomodem genom den svenska vintern och göra nedslag i vardagen och visa vilka miljöpåfrestningar det utsätts för.

”Vi beskriver ett par månader av ett radiomodems ”liv”. Man får litet perspektiv när man tänker på att varje vecka levereras tusentals radiomodem över hela världen för att leverera uppkoppling i tuffa miljöer. Vårt test omfattar ett par månader, ett radiomodem används normalt under dessa förhållanden i 10 år eller mer” säger Ulf Seijmer, Creative Director och ansvarig för testet.

Testet kommer att dokumenteras löpande på vår tumblr blogg EASy Diaries

GPS tracker positionerar via GPRS

Induo Wireless presenterar Maestro MicroTracker från Maestro Wireless Solutions, en kompakt och prisvärd GPS tracker för att spåra och positionera egendom. MicroTracker är inbyggd i en diskret och kompakt kapsling med aktiva antenner. Dessutom erbjuds en kostnadsfri trackingtjänst med tillgång till begränsade funktioner. Där kan man bland annat se varje enhets position online.

Maestro MicroTracker (MT-01) har inbyggd GPS och skickar positionen vidare via GPRS nätet. Tack vare en analog och två digitala ingångar kan externa funktioner övervakas, tillexempel temperatur, om ett fordons motor är igång eller om någon obehörig tillgriper egendomen där utrustningen är installerad. Dessa funktioner värdesätts i applikationer som Fleet management, diagnostik av fordon, övervakning av egendom eller för förebyggande underhåll.

Tack vare att Maestro Micro Tracker har två utgångar kan externa funktioner styras på det fordon eller den utrustning trackern är ansluten till. Ett externt backupbatteri finns som tillval och tar över driften om den ordinarie matningsspänningen kopplas ur och ansvarig meddelas om störningen.

MicroTracker är konkurrenskraftig i större installationer. Det omfattande inbyggda mjukvarufunktionerna är framtagna för att minska integrationstiden i olika lösningar. MT-01 levereras med ett PC program avsett att underlätta enhetens konfiguration samtidigt som det kan användas för uppgradering av den interna mjukvaran över GSM nätet.

”För den som inte vill lägga dyra pengar på integration i eget affärssystem erbjuder Maestro Wireless portalen www.m2mgateway.net där man kostnadsfritt kan registrera sin tracker och spåra den via Google Maps” säger Mikael Flodström, försäljningschef på Induo.

Maestro MicroTracker MT-01 spänningsmatas med 6-32V vilket passar de flesta tänkbara applikationer. Möjlighet till fjärrdiagnostik, automatisk omstart varje dygn och en inbyggd watchdog minimerar risken för driftstörningar. Maestro Micro Tracker är framtagen för fordonsmontage och uppfyller nödvändiga godkännanden.

Maestro Wireless är sedan 2002 representerade på den svenska marknaden med GSM modemen Maestro 100 och Maestro Heritage .

Trådlöst när varje sekund räknas

Trådlösa modem länkar brandbilars positionNerikes Brandkår är en organisation som samlar räddningstjänsterna i åtta kommuner i Örebro län, en stor organisation med stora krav på fungerande kommunikation. ”Idag jagar vi sekunder vid en utryckning, tid betyder oerhört mycket. Samtidigt måste vi spara tid på ett säkert sätt, vi kan inte köra fordonen snabbare, vi måste kapa tid genom smartare system”, säger Magnus Bern, Brandingenjör och tekniskt ansvarig vid Nerikes Brandkår.

Optimerade system sparar tid
Att optimera systemen har varit en del i arbetet att minska tiden för varje utryckning. ”Vi har sett över en rad funktioner och förbättrat kommunikationsstrukturen” berättar Daniel Rydell, System Engineer, RA kommunikationsteknik som hjälpt Nerikes Brandkår optimera systemet.

”Genom full kontroll på fordonens positioner har vi fått en ökad operativ nytta” säger Magnus Bern. ”Det fasta inre befälet kan varje fordons position i realtid. Om ett larm kommer in kan det inre befälet direkt se var närmaste fordon befinner sig och dirigera det vidare. Tidigare gick mycket tid åt till att fastställa fordonets position under en utryckning via talkanalen, nu kan istället uppmärksamheten ägnas till annat” fortsätter Magnus.

Ett trådlöst nät täcker stora avstånd
AVL-systemet, Automatic Vehicle Location, bygger på att varje fordon har en GPS mottagare. Positionen överförs via en 80 MHz radio med inbyggd GPS, en radio som även används för tal. För att kunna inhämta positioner från fordonen i hela upptagningsområdet har man placerat ut 4 st understationer som samlar in fordonens position och via SATELLINE radiomodem skickar positionen till ledningscentralen i Örebro. Radiomodemen, som sänder med 10 W uteffekt, sammanlänkar stationerna som är upp till 57 km från varandra fågelvägen. På T100 finns ett kartverktyg, Metria Transport, för visning av brandbilens aktuella position.

Daniel Rydell upplever att systemen är mycket stabila och väl intrimmade ”vi idriftsatte den senaste 400 MHz länken den 7 april och det har fungerat mycket stabilt” och Magnus Bern fortsätter ”radiolänkarna har varit mycket stabila, mig veterligen har vi inte haft några fel alls på dessa”.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine