Etikettarkiv: frekvenser

Även Telenor öppnar 4G på 1800 MHz

Antennmast för 4GSedan i helgen, närmare bestämt den 15 juni, kan Telenors kunder använda frekvensbandet 1800 MHz för mobilsurf via 4G. Täckningen är begränsad till de centrala delarna av Stockholm, Göteborg och Malmö. Om du undrar över vilka frekvenser som används till vad så ta en titt i vår frekvensförteckning där vi sammanfattar vilka frekvenser som används till vad.

Wifi-frekvenserna slut 2016? #blogg100 · del 9

Wif-behöver fler frekvenser

Slut på wifi-frekvenser

EU vill positionera Europa som en föregångsregion inom internet, tillgång till mobilt bredband och ledande på trådlös kommunikation. Med önskemål om ökad tillgänglighet följer ett ökat behov av kapacitet, i verkligheten fördubblas kapacitetsbehoven i mobilnäten varje år. Denna tilltagande trafikmängd, som under 2012 slog alla prognoser, kräver både mer spektrum och tätare mellan basstationerna för att fungera i praktiken.

Under 2013 förväntas en del av trafiken i mobilnäten styras över till wifi, en utveckling som är här för att stanna. Men frekvenstillgången för mobilnäten och wifi är en begränsad naturresurs. Under hösten 2012 uppmanade Europakommissionen medlemsländerna att främja trådlös innovation genom att ”utvidga de harmoniserade inremarknadsband där det inte krävs några licenser”. Svensken Gunnar Hökmark är en av de drivande och talade i fredags på en konferens i Europaparlamentet om mobilt bredband, han menar att vi måste arbeta för att frigöra 700 MHz-bandet för mobilt bredband och 5 GHz bandet för wifi.Läs vidare

Vilka frekvenser används till vad i Sverige?

Vilka frekvenser används till vad i Sverige?

Många hör av sig till oss och undrar vilka frekvensband som operatörerna använder och om de använder banden till GSM, 3G eller 4G. Vi beslöt att göra en kartläggning och kontaktade operatörer och PTS för att försöka reda ut hur det ser ut på banden. Det som vi presenterar är en slags nulägesbild, PTS tilldelar ju större sammanhängande frekvensband som skall vara teknik- och tjänsteneutrala. Därigenom kan tekniken som finns på respektive band komma att ändras.

På vår hemsida hittar du förteckningen över vilka frekvenser som används för GSM, 3G och 4G.

Vilka frekvenser används för 3G, 4G osv?

Mitt i veckan kommer ett par tips från den trådlösa branschen:

Ett minst sagt ambitiöst projekt att kartlägga världens alla mobilnät. Tyvärr haltar uppgifterna en del för Sverige, men det finns även en möjlighet att hjälpa till med uppdatering för den som vill.  Vi lovar återkomma med en bättre frekvensförteckning för Sverige inom kort.

Nu börjar stämningarna runt LTE som vi förutspådde i förra veckan. Tydligen har patenttrollen börjat med att stämma Ericsson och Alcatel Lucent.

IEEE har ju arbetat med att standardisera smart grids och nu uppdaterats fyra av standarderna.

Europas ekonomikris kureras med mobilt bredband

Nu är det snart sommarbloggsuppehållsdags. Sedan i augusti 2011 har vi så gott som vardagligen publicerat inlägg om utvecklingen i den trådlösa branschen. Har du några funderingar på hur vi kan utveckla vår blogg vidare? Kommentera gärna nedan eller skicka ett mail på ulf [AT] induo . com.

Reglerna för uthyrning av radiotillstånd kan ändras
Sedan 2010 har man rätt att hyra ut tillstånd att använda radiosändare så länge PTS gett sitt medgivande, men PTS överväger att underlätta reglerna. Med motivationen att en bättre andrahandsmarknad gör att spektrum utnyttjas mer, tycker PTS att en kortare uthyrningsperiod på upp till sex månader och upp till tio radiosändare kan vara ok.

Mer frekvenser Europas krismedicin
Gunnar Hökmark talade igår på ”7th Annual EU Spectrum Management Conference” i Europaparlamentet och menade att ett sätt att generera tillväxt och en väg för Europa ut ur den ekonomiksa krisen är att inte slå av på takten i utbyggnaden av mobilt bredband och internet. Det viktigaste steget är att öppna upp 700 MHz bandet för mobilt bredband så snart som möjligt menar Hökmark. Även arbetet med att avsätta frekvenser på 1200 MHz som frekvensområde för framtida mobilt bredband lyftes fram vid talet. Att fokusera på 1,4  och 2,4 GHz banden samt frekvenser runt 3 GHz nämndes också som viktigt. Hökmark menade också att den digitala agendans mål att alla Europeer skulle ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2020 (varav hälften minst 100 Mbit/s) redan är efter andra globala aktörers mål.

Det handlar bara om frekvenser -dagens trådlösa länkar 27/3

Högfart för framtidens mobilnät
En målsättning som har uttryckts med mobilt bredband i framtidens mobilnät är att de skall leverera samma upplevelse som om du satt uppkopplad med en fast förbindelse. Kanske är University of Pittsburghs framgångar en väg. Genom en uppkoppling i Petahertzområdet har man nått nya hastighetsrekord, spektrumet ligger någonstans mellan infrarött ljus och mikrovågsljus.
Källa: Gizmodo

Wifi allt viktigare
En av de verkliga överlevarna i den trådlösa branschen är Wifi-standarden. Introducerat redan på 1900-talet är den fortfarande igång och chansen är stor att även din gamla wifiburk är kompatibel med dagens hårdvara. Som en parallell har en GSM telefon från samma era knappast fyrbandsteknik och definitivt varken gprs eller 3G. Att wifi och mobilnäten nu kommer allt närmre varandra borgar för en fortsatt lång livstid för standarden. Det som är spännande att beakta är hur störningar kommer att kunna hanteras i dessa nät, för rent krasst, de som bor i lägenhet upplever ibland att grannens trådlösa nät stör. Vi har tipsat om andra inlägg i samma kategori tidigare, ytterligare en bra artikel i ämnet finner du hos Fierce Wireless.

Frekvensband, vår nya nationalskatt?
Vi tipsar om vår artikel som publicerades igår som handlar om frekvenser och frekvensplanering.

Frekvenser en värdefull naturresurs

Frekvenser är en naturresurs som blir allt mer eftertraktad. I takt med den snabba expansionen av trådlös teknik ökar behovet av frekvenser lavinartat. Vilka frekvenser som kan delas ut och vad de skall användas till styrs inte bara av varje land. Vi har gått till botten med hur naturresursen frekvenser planeras och fördelas.

Den snabba utvecklingen inom trådlöst gör frekvensspektra allt mer eftertraktat och de ständigt återkommande frekvensauktionerna omsätter stora summor. Men frekvensauktioner är emellertid ingen ”snabb affär” för staten med syfte att fylla på i kassan, hur frekvensutrymmet disponeras, planeras och harmoniseras är en avancerad apparat med långa beslutstider. I praktiken finns ett mycket  begränsat utrymme för länder att fritt fatta egna beslut om sitt frekvensutrymme.

Utgångspunkten för hur frekvensbanden planeras är dels tekniska aspekterna och dels de fysikaliska egenskaper banden erbjuder. Låga frekvensband klarar långa räckvidder, bra spridning och signalen når fram även då inte fri sikt föreligger. Det gör att det rent tekniskt lämpar sig att placera tal och rundradio på låga frekvenser och mobil kommunikation i bandet 100 MHz till 5 GHz vilket ger bra räckvidd samtidigt som rimliga antennarrangemang kan användas. Satellit och fast radio behöver inte ligga på de låga banden även om de tekniska egenskaperna hos de låga frekvenserna lockar många hårdvaruleverantörer.
Läs vidare

Frekvenser en värdefull naturresurs

Frekvenser en värdefull naturresurs

Frekvenser är en naturresurs som blir allt mer eftertraktad. I takt med den snabba expansionen av trådlös teknik ökar behovet av frekvenser lavinartat. Vilka frekvenser som kan delas ut och vad de skall användas till styrs inte bara av varje land. Vi har gått till botten med hur naturresursen frekvenser planeras och fördelas.

Debatt om frekvensbrist och M2M

Induos Ulf Seijmer har skrivit en debattartikel om frekvensbrist som publicerades i Telekomidag nr 1 2012.
Under hösten 2011 presenterades den Digitala Agendan för Sverige som sätter de övergripande IT-målen de kommande åren. För att nå en del av målen krävs att fler frekvensband frigörs för mobilt bredband och inom hela EU arbetas det febrilt med att hitta mer utrymme för de kommande årens växande behov av mobiltelefoni och mobilt bredband. Målsättningen är att frigöra fler frekvenser för mobiloperatörer samtidigt som drivkrafter för att utöka frekvensband för annan datatrafik lyser med sin frånvaro. Denna inriktning kan leda till problem då en utökning av bland annat fria frekvenser kommer att vara viktig bland annat för förestående bredbandsutbyggnad, för den förväntade ökningen av M2M och som avlastning för de trafikbelastade mobilnäten.
Läs hela artikeln

Ändringar i frekvensutrymmet -trådlösa länkar 28/11

Nu aviserar PTS två uppdateringar av frekvensutrymmet. Det gäller att hålla tungan rätt i munnen, för det börjar bli många olika band som skall täckas in av framtida mobila enheter.

PTS tilldelar i 2,3 GHz-bandet
Post- och telestyrelsen (PTS) återupptar nu frekvenstilldelningsprocessen för 2,3 GHz-bandet och planerar en auktion till senare delen av hösten 2012. Dessutom bjuder man nu in till informationsmöte där intressenter kan lämna sina synpunkter kring tilldelningen av bandet.
Källa: PTS

RAKEL pratar med Virve
MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, har inlett ett samarbete med Virve som är den finska motsvarigheten till Rakel. Projektet går ut på att en kommunikationsgateway byggs på gränsen mellan länderna. Under första kvartalet 2012 skall finska och svenska blåljusmyndigheter kunna kommunicera med varandra.
Källa: MSB

PTS avbryter 2010 MHz-auktion
PTS har beslutat stoppa den kommande auktionen för 2010 MHz-bandet. Anledningen är att EU-kommissionen har inlett arbete med harmonisering av 2010 MHz-bandet. Detta ändrar förutsättningarna för den planerade auktionen bedömer PTS och ställer in den planerade auktionen den 8 december 2011.
Källa: PTS