Bäst täckning är sämst täckning enligt SVT

Före detta Ice net. numera Net 1 uppvisade mycket dåliga prestanda menar SVT och Plus i sitt test av mobilt bredband. Inte mindre än 7 av 26 mätpunkter saknade helt täckning. Budskapet om täckning över 90% av Sveriges geografiska yta sågas alltså av Plus redaktionen och menar att Net 1 hade sämre täckning än samtliga konkurrenter. Testet gick ut på att i en husbil resa 300 mil med stopp på 26 vanliga turistplatser. Testerna genomfördes med ett USB modem och nätverkstestet med TPTest. Medelhastigheten för nedladdning blev 0,39 Mbit/s och som mest 1,62. Bäst ut var Telia med en snitthastighet på 1,86 Mbit/s. Även de övriga operatörerna, Comviq, Tre och Telenor klarade sig bättre än Net 1.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine


Tyck till!


Bloggen drivs av Induo AB och Induo Home AB

Induo Home AB · www.induohome.com · 08-659 43 10

Induo AB · www.induo.com · 08-659 43 00