Induo AB är ett företag med lång erfarenhet av kommunikation. Vi är ett engagerat gäng som står bakom Induos varumärken Induo Wireless och Induo Net samt vårt dotterbolag Induo Home.


Induo Home
Induo
Induo Net
Antenntest 4G antenner 2015 del 1

Antenntest 4G antenner 2015 del 1

Dags för nytt antenntest!

Förra årets test av 4G-antenner lämnade oss med en del öppna frågor som vi vill ha besvarade så inför årets antenntest kommer vi att göra ett nytt test av antenner och antennkablar för 4G.

Vi kommer att testa med en snabb 4G-router från Conel, Spectre v3. Med den routern kommer vi att logga signalstyrka och kvaliteten i 4G nätet över tid, allt enligt samma upplägg som tidigare år och tester.

Att vi testar med 4G beror inte bara på att det är ett framtidsnät, det används även en rad olika frekvenser, 800, 900, 1800 samt 2600 MHz, frekvenser som överlappar GSM och 3G, det går därmed att applicera mycket av testresultaten även på andra tekniker.

Test av 4G antenner 2015

Nytt år, nya tester

2014 testade vi antenner i tre olika kategorier och hittade inte en bra premiumantenn av de antenner vi testade. Därför kommer vi att återuppta sökandet efter bästa premiumantenn.

Vi har efter input från kunder, egna funderingar och återkoppling från intresserade kommit fram till följande frågeställningar som vi vill ha besvarade och som vi också tror är intressant för många av våra kunder.

Test nummer 1

Vilken MIMO-antenn är bäst val i premiumsegmentet på samtliga frekvenser? Här testade vi litet olika antenner förra året utan att hitta en bra allroundantenn. Vi har en god tanke om vilken antenn som skulle kunna vara bästa val här, men stämmer idé och praktik?

Test nummer 2

Bland runtomstrålande antenner har vi både premiumantenner och litet enklare varianter, vilken är bästa val här? I vilka situationer kan det högre priset motiveras ur rent prestandaperspektiv?

Test nummer 3

Vad händer med hastigheten om man väljer att kombinera en bra antenn med en litet enklare som MIMO-antenn? Här tänker vi även fokusera på om detta ser olika ut på olika frekvenser och olika avstånd till basstationen. Många undrar om det räcker med att köpa en bra antenn och sedan komplettera med den enklare antenn som medföljer routern vid leverans, så hur långt räcker det, det är frågan vi vill besvara.

Test nummer 4

Om jag har 500 kr att lägga på en antenn, hur väljer jag då? Om jag har 1000 kr eller 2000 kr? Här är en utmaning att hitta bästa val utifrån en given budget.

Test nummer 5

Test av antennkabel har vi gjort tidigare för 3G. Då var YE50 vår rekommendation. Nu har vi fått in nya mirakelkablar för test, vi skall se vad de ger och även jämföra med enklare kablar, tillexempel tunna ”lågförlustkablar”.

Testriggen har vi kvar sedan tidigare och de platser från tidigare år där vi har testat står alltjämt till vårt förfogande, vi drar inom kort igång våra tester, stay tuned!

Mer än halva landet utan 4G

4G är viktigt, mer än hälften utan

Täckning är den absolut viktigaste faktorn vid val av operatör för företagen kan man läsa i tidningen Telekom Idags senaste undersökning av operatörerna. Hela 46% av de tillfrågade anger täckning som viktigaste faktor vid val av abonnemang. Faktum är att fler än tidigare är missnöjda med operatörernas förmåga att leverera täckning än tidigare undersökning.

Ökad utbyggnad, ökat missnöje

Operatörerna storsatsar på utbyggnad men tycker att kundernas missnöje över täckning snarare beror på ökade förväntningar enligt en undersökning av Telekom Idag där flera operatörer har samma syn på frågan. Samtidigt tror vi att minskad tolerans mot kapacitetsbrist och kvalitetsbrist är något operatörerna får leva med och är något de måste arbeta allt hårdare med i framtiden.

4G täckning,

I PC för Allas stora test av mobilt bredband, som kanske främst riktar sig till privatpersoner, så har man jämfört vilka operatörer som kan leverera 4G-täckning i kombination med bra villkor. Tittar vi bara till täckningen här görs bedömningen att såväl Tele2 som Telenor och Telia kan leverera 4G-uppkoppling till 99% av Sveriges befolkning, dock, detta säger inget om täckningen så fort man rör sig på vägarna eller i naturen utan är en siffra som baseras på var folk bor. Operatören Tre hamnar här i bakvattnet då bara dryga 80% täcks med 4G.

Vi är knappt halvvägs

I dagsläget täcker 4G-näten med mobilt bredband för alla operatörer tillsammans cirka 48 procent av Sveriges yta. Nät med hög hastighet (över 30 Mbit/s) har företrädesvis byggts där flest människor bor och täcker 60% av befolkningen, motsvarande några procent av landets totala yta enligt en undersökning av PTS. 85% av Norrbotten är utan 4G-täckning vilket naturligtvis är ett hinder för både att leva och verka i regionen. Enligt en undersökning från Visma uppger sex av tio småföretagare att dålig mobiltäckning är ett hinder för dem i deras företagande. Operatörerna arbetar hårt med att förtäta näten och öka kapaciteten, Telenor och Tele2 ökar tillexempel antalet basstationer i norr med närmare 140%. Både Telia och Telenor/ Tele2 säger sig kunna täcka 90% av landets yta med 4G innan året är slut genom nya satsningar vilket är nödvändigt, att bibehålla en hög kvalitet i näten blir allt viktigare för landets konkurrenskraft.

Oavsett om man vill koppla upp en skogsmaskin, ett utryckningsfordon eller ett kraftverk har vi mobilnät som ligger ganska långt fram internationellt sett och vi har en ganska komplex natur att arbeta med. Stora satsningar utlovas under året och det är ganska troligt att de som lever och verkar utanför storstadsregionerna kommer att se en positiv effekt vilket vi verkligen välkomnar.

Wifi för avlastning

Google lanserade för någon vecka sedan sin egen ambitiösa operatörssatsning. Genom att varva både LTE nät från Sprint och T-Mobile med wifinät kommer Project Fi erbjuda sömlösa trådlösa anslutningar i mycket högre utsträckning än någon annan operatörer i USA erbjuder. Project Fi använder primärt wifi och sekundärt wifi, något som är nytt men vettigt tänkt. Runt en miljon wifi hotspots kommer att göra en hel del för att avlasta mobilnäten och dessutom hålla kostnader nere.

Ninja och Pitbull håller koll på det du värdesätter

Säg hej till Pitbull och Ninja, våra två nya larmpaket. De bygger på kvalitetskomponenter och för att hålla nere priset men ändå hålle en hög klass på larmet så delar vi på jobbet, du gör det du kan bäst, och vi gör det vi kan bäst. Detta innebär att du får hem ditt larmpaket, placerar ut alla komponenter där du vill ha dem och sedan konfigurerar vi paketet åt dig på distans. När vi är klara är det bara att skruva upp alla komponenter. På så sätt slipper du tidsslukande larminstallatörsbesök och du får sensorerna där du vill ha dem. Behöver du måla om behöver du inte ta ut en installatör för att göra jobbet, du klarar det själv.

Lätt intstallation

Gemensamma egenskaper

Larmen har en del gemensamt, det ingår en kostnadsfri app och molntjänst för alla dina larm. Du kan ansluta upp till 32 sensorer och de arbetar med överföring på 868 MHz, ett band som är säkrare än 433 MHz tillexempel. Varje sensor kollas av var sjunde minut, tappas kontakten med en sensor, då får du veta det.

Larmpaket Pitbull

pitbull gsm-larm
Ett riktigt diskret larm som rymmer både rörelsedetektor, GSM-uppkoppling och backupbatteri. Självklart är den husdjurssäker. Ett mycket diskret sätt att larma din egendom.

Larmpaket Pitbull

Larmpaket Ninja

Hemlarm med GSM
Ett robust larm med plåtkapsling och rejäl batteribackup. Dubbla SIM-kort så du kan ha två operatörer för extra säkerhet. Ninja kan dessutom kompletteras med fast nätverksuppkoppling. Ninja är ett godkänt larm som fyller europeiska larmstandarder.

Larmpaket Ninja

Hur skall jag bäst placera larmet?

Vi har tagit fram fyra förslag baserat på villalarm, radhuslarm, fritidshuslarm och lägenhetslarm. Läs mer om dem, det är en bra start, ring oss gärna sen för att diskutera ditt system.

Installationsexempel

Nya planer för LTE

700 MHz är det nya bandet för mobiltrafik, ett band som kommer att gå under klubban under 2016 och då användas för LTE. 700 MHz-bandet används idag för marksänd tv och blir tillgängligt för mobila tjänster 1 april 2017. PTS har lämnat sitt förslag till Regeringen, samtidigt vill en annan myndighet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ha en del av kakan.

Enastående täckning

Först och främst, att även 700 MHz-bandet läggs till de andra låga mobilbanden på 800 och 900 MHz är perfekt i vår svenska natur, det är band som kan ge framförallt bättre mobiltäckning där det är glest mellan basstationerna. Att bygga på dessa band ger också ett välkommet kapacitetstillskott till de befintliga banden. Post- och telestyrelsen (PTS) har gett sin syn på saken i en rapport till regeringen, och menar att ett täckningskrav i bandet kan vara tänkbart, framförallt om det är inriktat på att täppa till lokala fläckar i täckningen.

PTS har på regeringens uppdrag undersökt hur 700 MHz-bandet bäst kan användas för att nå de politiska målen nationellt och de EU-mål som sattes i och med den digitala agendan. Myndigheten har i sin förstudie konstaterat att mobilt bredband inriktat på kommersiella tjänster ger störst samhällsnytta i bandet samtidigt som man även pekar ut att det är motiverat att använda täckningskrav som en del av villkoren i nya blocktillstånd för bandet. Ett sådant krav kan vara att öka tillgången till mobila kommunikationsnät där konsumenter befinner sig, framförallt då i närheten av tätorter och vägar. 
Nya frekvenser för 4G

– Även om Sverige generellt sett har mycket god tillgång till mobiltäckning så finns fortfarande brister i form av mindre täckningsluckor i områden som i övrigt har mobiltäckning, och där konsumenter ibland befinner sig. Ett krav i 700 MHz-bandet bör rikta in sig på att täppa till så många av dessa luckor som möjligt, säger Göran Marby, PTS generaldirektör i ett pressmeddelande.

De förra året föreslagna samhällsmasterna har även en plats i PTS undersökning. PTS menar att den infrastruktur som etableras genom det föreslagna täckningskravet skulle kunna ses som samhällsmaster öppna för tillträde för flera operatörer.

En annan myndighet vill ha en del av kakan

Rakel börjar bli omodernt och MSB vill på sikt ersätta det med ett rikstäckande LTE-nät på 700 MHz-bandet. Nätet,som skall byggas, kommer att fungera parallellt med kommersiella LTE-nät och användas av tillexempel polis och räddningstjänst. MSB vill reservera så mycket som en tredjedel av det tilltänkta utrymmet istället för att frekvenserna auktioneras ut till operatörerna. MSB anser inte att kommersiella operatörer kan leverera den säkerhet, tillgänglighet och robusthet som krävs. 

I en intervju med Computer Sweden menar Kristina Bram, strateg vid MSB, att nätet måste finnas på plats senast 2025 då man tror att det gamla RAKEL-nätet helt fallit för åldersstrecket. Samtidigt är ju frekvenser en naturresurs och man kan ju undra om  inte Rakelfrekvenserna skulle kunna användas för LTE, åtminstone delvis. Samtidigt är ju valet av band runt 700 MHz en fördel då man kan basera nätet på off the shelf-produkter i större utsträckning.

Ny superlänk från RADWIN

Ny superlänk från RADWIN

RADWIN 5000 JET är en revolutionerande Punkt till multipunktslösning, en länk som innehåller en smart och adaptiv MIMO-antenn på basstationen, en antenn som omdefinierar karaktäristiken och erbjuder maximala trådlösa prestanda. Det här innebär att antennen kan öka signalen i de riktningar det behövs, tillexempel där störningar är kraftiga eller avstånden långa. Detta åstadkoms genom att… Läs mer…

Ytterligare expansion

Vi expanderar! Just nu har vi trångt på kontoret, vi får större lokaler i slutet av april men redan nu blir vi fler. Vi expanderar både med nya ansikten i Induo och Induo Home, så välkomna, Stefan och Calle. Så nu är vi totalt åtta på plats i Globen, se vår hemsida för samtliga personers… Läs mer…

Direktsänd Vasaloppsradio via 4G

Varje år så direktsänds Vasaloppsradion under Vasaloppet med radiosändningar både på arenan och längs skidspåret. UE Teknik höll i tekniken och sändningen i årets upplaga och har som utmaning att kunna direktsända från hela Vasaloppssträckan, 9 mil från Sälen till Mora med inte mindre än nio kontroller längs sträckan som skall täckas in. Tidigare år… Läs mer…

Vår snabbaste radiolänk hittills!

Vår snabbaste radiolänk hittills!

RADWIN 2000 D + är en ny radiolänk som klarar imponerande 750 Mbit/s punkt till punkt! Bandbredd är efterfrågat och denna länk ger möjlighet till prestanda du inte sett tidigare. RADWIN 2000 D+ använder du för att brygga samman nätverk trådlöst, länken är inte bara vädermässigt robust, den klarar både långa avstånd (40 km) och… Läs mer…

Ny router från Teltonika

Ny router till pressat pris

RUT950 heter en ny 4G router från Teltonika som nu inkommit i vårt sortiment. Routern har 4G, inbyggd wifi och en treportars switch samt en WAN-port. Den kan därmed användas som en backupväg till fast internetuppkoppling, om routerns WAN-anslutning bryts kopplas trafiken via 4G istället. RUT950 är en tålig aluminiumrouter som bygger på arvet från… Läs mer…

Bloggen drivs av Induo AB och Induo Home AB

Induo Home AB · www.induohome.com · 08-659 43 10

Induo AB · www.induo.com · 08-659 43 00