Induo AB är ett företag med lång erfarenhet av kommunikation. Vi är ett engagerat gäng som står bakom Induos varumärken Induo Wireless och Induo Net samt vårt dotterbolag Induo Home.


Induo Home
Induo
Induo Net
Säkrare mobilnät inom kort

Säkrare mobilnät inom kort

PTS beslutar om säkrare mobilnätPost- och telestyrelsen (PTS) har beslutat om nya föreskrifter för operatörerna så att att de bedriver ett långsiktigt och kontinuerligt driftsäkerhetsarbete. PTS vill att både nät och tjänster ska uppnå en grundläggande nivå av driftsäkerhet och har genom föreskrifter reglerat vad som avses.

Bakgrunden är att samhället blivit alltmer beroende av fungerande nät och tjänster och både privatpersoner, företag och samhällsviktiga verksamheter måste kunna känna trygghet i att telefoni och internet fungerar. PTS bedömning är att det behövs krav för att säkerställa att näten och tjänsterna är driftsäkra.

De nya föreskrifterna innehåller krav på riskanalysarbete och hantering av incidenter, det innebär också att det finns krav på reservkraft och krav på redundanta förbindelser i viss utsträckning.

Med krav på bättre reservkraft fortsätter tjänster att fungera under en period vid strömavbrott och om en kabel grävs av ska redundansen innebära att kommunikationen är förberedd för att ta en annan väg och fortsätta fungera.

Genom kraven förtydligar PTS vilka åtgärder måste uppfyllas för att verksamheten ska uppfylla en grundnivå av driftsäkerhet, den ny kravnivån motsvarar vad staten anser är en rimlig nivå av driftsäkerhet. Det öppnar också möjligheter för den som vill använda mobilnäten professionellt för kritisk kommunikation, genom en högre säkerhetsnivå är det lättare att ta steget till mobilnäten och känna en trygghet i att de fungerar även vid störningar.

Operatörerna skall uppfylla vissa krav redan till årsskiftet, andra skall vara uppfyllda inom fem år.

GSM-larm kompletteras med nätverk

GSM-larm kompletteras med nätverk

Larm med både GSM och nätverksanslutningMed ELAN3 är det möjligt att både minska månadskostnaden och öka säkerheten genom att tillföra uppkoppling via Ethernet. ELAN3 kan anslutas till GSM-enheterna GSM-larm Ninja/ESIM364 och värmestyrningspaket. Genom att lägga till ELAN3 kan produkterna fjärrstyras via en internetuppkoppling, något som tillför:

ökad säkerhet
minskad kostnad för datatrafik (förutsatt att internetuppkoppling finns på platsen)
snabbare kommunikation

Funktionen är särskilt användbar i kombination med appen/webtjänsten Smart Security som är en kostnadsfri tjänst till produkter i serien.

ELAN3 har failoverfunktion så att om nätverksfunktionen slås ut kopplas kommunikation automatiskt över till GSM och omvänt. ELAN3 är enkel att ansluta i efterhand och är en inrymd i en diskret kapsling.

Sommarspecial: wireless-geek-meal

Sommarspecial: wireless-geek-meal

Så här inför sommaren kan vi inte låta bli att ryckas med i sommarkänslan och dela med oss av några recept. De har en viss anknytning till vår bransch men du kan så klart även göra traditionella versioner av dem. Vi bjuder på recept på en SIM-burgare med tillbehör som Blue(tooth)cheesedressing eller wifilök.

SIM-burgare

Det här är vår take på hamburgare. Denna version är naturligtvis SIM-kortsformad för att passa i vår blogg om kommunikation.

SIM-burgareNär du lagar hamburgare så är det inte vad du stoppar i dem som avgör hur goda de blir, det är vad du inte stoppar i dem som är avgörande. En riktigt god hamburgare har få ingredienser, det viktiga är inte antalet ingredienser, det är att få tag på en riktigt fet färs. Målet är att få tag på en färs med 20-30% fetthalt, antingen baserad på högrev, färs eller bringa. Många butiker säljer högrevsfärs, det är en bra start men ha koll på fetthalten, även högrevsfärsen kan vara för mager. Hamburgare innehåller inte ägg, då blir det pannbiffar, det är fettet i färsen som skall binda burgarna, naturligtvis har vi samma riktlinjer för SIM-burgare.
Läs mer…

Sommarspecial: fixa bättre täckning med enkla medel

Sommarspecial: fixa bättre täckning med enkla medel

Bättre antennförstärkning med chipsSom en spinnoff av vårt antenntest testade vi hur du kan maximera din uppkoppling med enkla medel. Vi tänker oss att du som värdesätter uppkoppling har med dig en bra router även på semestern för bästa möjliga semesterupplevelse. Kanske du sitter på en skärgårdsö med svajig mottagning och börjar fundera vad som finns tillhands för att få bättre uppkoppling. Vi har testat två varianter för att enkelt få bättre uppkoppling, att ta hjälp av locket på grillen eller att ta fram ett chipsrör och använda det för att få bättre riktverkan.
Läs mer…

Bloggen drivs av Induo AB och Induo Home AB

Induo Home AB · www.induohome.com · 08-659 43 10

Induo AB · www.induo.com · 08-659 43 00