GSM-modemet Maestro M100 2G

GSM och EDGE modemMaestro 100 evo utgår och ersätts av M100 2G, ett GSM-modem som delar många egenskaper med 100 evo men med ett par nyheter. Den första nyheten som du upptäcker är dess nya kompakta yttre, modemet är litet kortare och litet tunnare även om formfaktorn är bekant. Den andra nyheten med M100 2G är att den är snabbare, den har stöd för både GSM och EDGE vilket gör att den är upp till tre gånger snabbare än sin föregångare.

Eftersom modemet delar formfaktor med tidigare storsäljare som Fargo Maestro 20, Maestro 100 evo, lite och eco så är det en lämplig och kompetent ersättare till dessa modem. Många egenskaper är desamma som antennkontakten och anslutningen för nätaggregat och RS-232.

Bättre täckningskarta snart verklighet

Dags att snäppa upp täckningskartorna 

Bättre mottagningKonsumentverket, Post- och telestyrelsen (PTS)  och Telekområdgivarna har i samråd med operatörerna slutit en överenskommelse om hur täckningskartorna ska utformas i framtiden. Avsikten är att ge användaren en rimlig förväntan och en mer verklighetsnära och operatörsgemensam bild av täckningen i olika delar av landet.

Operatörerna Net 1, Tele 2, Telenor, Telia och Tre har därför undertecknat en branschöverenskommelse med Konsumentverket där man reglerar bestämmelser om täckningskartornas utformning och vilken information som ska ges runt dessa.

Syftet är att göra det tydligare för konsumenten att se vilken täckning som erbjuds i nätet samt att skapa gemensamma, tydliga, riktlinjer för branschen. Täckningskartornas skall därför utformas så att den ger  en rimlig förväntan på tjänsten.

Det här innebär att operatörerna ska utgå från gemensamma  antaganden när de utformar sina kartor som man därför räknar skall stämma bättre överens med verkligheten.  Det blir också lättare att jämföra de operatörernas täckningskartor med varandra.

I samband med detta införs tre nivåer av täckning: ”Bastäckning”, ”god täckning” och ”mycket god täckning”. 

- Bättre täckningsinformation ger konsumenterna större möjligheter att göra underbyggda val av operatör. Det är bra för konkurrensen och i förlängningen för den fortsatta utbyggnaden av mobilnät, säger Göran Marby, generaldirektör på PTS.

Senast den 1 januari 2015 ska arbetet med detta vara färdigt.

Vad saknas?

Vi har ju inte sett resultatet än men det hade varit vettigt att inte utelämna uppgifter om teknik, förväntad hastighet och kapacitet. Detta borde vara rimliga uppgifter att ta del av.

Använd inbyggd temperatursensor i ESIM022

Vårt instegslarm ESIM022 har även en inbyggd temperatursensor vilket kanske några har uppmärksammat. Sensorn gör att du kan ställa in ESIM022 att skicka larm vid undre och övre temperaturgränser, detta gör att man kan använda temperaturlarm, två larmingångar och en utgång för styrning parallellt.

Detta gör ESIM022 till en oerhört kompetent liten larmsändare, laddad med funktioner. ESIM022 passar lika bra för övervakning av lokaler, förråd, fritidsbostäder eller temporära arbetsplatser som byggbodar.

Den inbyggda temperatursensorn har en undre och en övre temperaturgräns, funktionen aktiveras enklast direkt i konfigurationsprogrammet under fliken system.
Temperatursensor ESIM022

Visste du förresten att du kan programmera ESIM022 utan nätaggregat? Vid programmering räcker strömmen från USB-porten för att spänningsförsörja enheten, smart va?

Teltonika RUT550 produktpresentation

Nu har vi spelat in en produktpresentation för LTE-routern RUT-550, vår instegs 4G-router. Routern har 100 Mbit/s i nedladdningshastighet, inbyggd wifi och switch. Vill du veta med om RU550, se mer i filmen i spelaren nedan:

Krönika: När masken i mitt kylskåp skickar spam

Virus i kylskåpetSanningen är den att antalet uppkopplade saker fortsätter att öka, det kallas internet of things, sakernas internet, något som växer i en rasande takt. Visionen är stor, möjligheterna lika så. Samtidigt börjar antalet uppkopplade apparater bli så pass många att de är högintressanta för den som vill sprida virus, för handen på hjärtat, har du koll på om du har en mask i ditt kylskåps elektronik eller ett virus i din TV?
Det är inte bara datorer, skrivare och routrar som skall rymmas i näten, uppkopplade tv-apparater, multimediacenter och vitvaror växer kraftigt. Framtiden är här, och den är här nu, med kommunicerande apparater spridda över hela världen.

Pratsugna maskiner

I slutet av förra året avslöjades att en del av dessa maskiner var litet för pratsugna, ett virus som drabbade spelkonsoller, nätverkshårddiskar, TVapparater och åtminstone ett kylskåp, förvandlade oskyldig hemelektronik till spamelektronik. 750 000 spammail skickades från ungefär 100 000 olika prylar. Ett oskyldigt kylskåp pekades ut som en av de plattformar som infekterats.

Det här är på ett sätt ett uppvaknande. Det är bra att det fortfarande är så pass oskyldigt att det är epost som skickas. Tänk om det istället skulle vara ett virus som startar TV-apparaten mitt i natten på högsta volym eller ett virus som slår av frysen när du är på sommarsemester? Det finns rapporter som pekar på att många av de anslutna sakerna har en säkerhet som är flera år efter andra anslutna system. Vissa säger att dessa ligger tio år efter.

Fordon en riskgrupp

Den hårdvara som infekterats är inte av ett fabrikat, det är inte en och samma processortyp, det är inte en och samma typ av utrustning, vilket ger en fingervisning om omfattningen. Det är dags att vi tar detta på allvar och tänker på riskerna. För handen på hjärtat, har du företagets backup på en nätverksansluten hårddisk kan den redan vara infekterad.

Vi har även nästa potentiella riskgrupp, uppkopplade fordon, där bland annat körvanor sätter försäkringspremien i vissa länder. Hastighet jämfört med gällande regler är en parameter som vägs in. Så när företagets försäkring chockhöjs, hur skall du då kunna bevisa att det är ett virus som lagt på 30 procent på alla de inhämtade hastigheterna, att du i själva verket vet att dina anställda kört helt lagligt?

Jag vet i alla fall vad jag skall kontrollera noga nästa gång jag köper ett uppkopplat kylskåp, jag ska se till att butiken skickar med ett antivirusprogram på köpet. Tidigare har jag mest brytt mig om energiklassningen, men det är nya tider nu. Och detta borde var och en som levererar uppkopplade saker se som en väckarklocka, det är dags att säkra upp sakerna på sakernas internet.

+Ulf Seijmer

Krönikan publicerades första gången i SKEF News nr 1 · 2014.

Wireless@home om dålig inomhustäckning

Dålig inomhustäckning för mobilt bredband och mobiltelefoni är ett stort problem både på landsbygd och i nybyggda hus i tätort. Många vill veta mer, vi sammanfattade i vårt senaste wireless@home vad våra olika repeaterlösningar för GSM, 3G och 4G klarar av.

Ny passagerarfärja förlitar sig på radiomodem

Radiomodem används för tankning av färjaViking Grace är världens första naturgasdrivna passagerarfartyg, ett fartyg där låg miljöpåverkan genomsyrat hela konstruktionen. Viking Grace går i daglig trafik mellan Stockholm och Åbo och liksom alla moderna passagerarfartyg har Viking Grace en noggrant uträknad tidtabell utan utrymmen för förseningar eller andra problem. Fartyget skall under den timme det ligger i hamn i Stockholm inte bara lasta av och på fordon och passagerare, fartygets förråd skall fyllas på och dessutom skall det tankas.

Den miljövänliga färjan

Målet med Viking Graces design var att finna lösningar som var de bästa möjliga för miljön under normal drift och inom samtliga områden har lösningar optimala för miljön eftersträvats. Detta innebär stora satsningar på att utforma fartygets skrovform så att svallvågor minimeras, dess hydrodynamiskt optimerade skrovform bidrar också till att spara energi.

Viking grace är också världens första naturgasdrivna kryssningsfartyg vilket minskar avgasutsläppen av kväveoxider (NOx) med 85% och växthusgaser med 15% jämfört med traditionella framdrivningssystem, dessutom är svavelutsläppen från fartyget nära noll.

Genom användning av naturgaser, LNG, så har man skapat ett av världens miljövänligaste motordrivna fatyg.Naturgas förbränns mer effektivt och är bättre för miljön än andra fossila bränslen, dessutom är det både luktfritt och giftfritt. LNG möter alla framtida krav från EU avseende utsläpp av svavel, kväve, partiklar och växthusgaser .

Tankning till sjöss

Trådlös överföring av kritiska signalerViking Grace är det största passagerarfartyg i världen som drivs av flytande naturgas (Liquefied Natural Gas, LNG). Vid framtagandet av Viking Grace och dess tankningssystem beslöts att det lämpligaste systemet för tankning och som svarade mot bestämmelser var att hon skulle tankas från ett annat fartyg när hon ligger hamn i Stockholm. För detta ändamål togs det specialbyggda LNG-bunkerfartyget Seagas fram, det första i sitt slag i hela världen. Bunkerfartyget skall dagligen kunna leverera naturgas till Viking Grace när fartyget ligger förtöjt vid Stadsgården i Stockholm. Eftersom all tankning måste ske under den timme fartyget ligger vid kaj var det vid framtagande av tankningsystemet väldigt viktigt att alla ingående system måste fungera klanderfritt varje dag, om och om igen, oavsett väder då det inte finns utrymme för fel.

Avancerat tankningssystem styrs trådlöst

Bränslet till Viking Grace transporteras med tankbil från terminal i Nynäshamn till Loudden i Stockholm där det specialbyggda bunkerfartyget Seagas är stationerat. Fartyget förser Viking Grace med flytande naturgas då fartyget ligger förtöjt vid Stadsgårdskajen. Bunkringen sker från fartyg till fartyg och baseras på bunkringssystemet LNGPac™ som har levererats av Wärtsilä.  Wärtsilä säkerställde också att alla vitala komponenter fanns tillgängliga för att hela bunkringsprocessen skulle fungera. Wärtsilä har därför levererat bunkringsstation, natur gastank, tankutrymmen, glykol- och vattenvärmare samt system för styrning och övervakning till fartyget Seagas.

Själva bunkringsprocessen måste alltså klaras av under den timme fartyget ligger i Stockholm. Tankarna på Seagas har en kapacitet på upp till 70 ton vilket kan överföras till Viking Grace på en timme. Det finns inga utrymmen för fel, en timme är den tid fartyget ligger i hamn i Stockholm innan det ger sig iväg på sin dagliga tur-  och returresa mellan Stockholm och Åbo. Skulle tankningen gå fel finns inte tillräckligt med bränsle för den tur- och returresa fartyget skall företa.

Bunkringen är beroende av ett radiobaserat telemetrisystem som övervakar bunkringsstationen. Systemet är levererat och installerat av Dynatron, det fungerar fristående och levererar realtidsinformation mellan fartygen under själva tankprocessen. Bunkringstelemetrisystemet använder SATELLINE radiomodem för datakommunikation mellan Viking Grace och Seagas. Radiomodemen överför data från I-LINK100 signalomvandlare som översätter information som gasflöde, tryck och nivåer till data som hanteras av systemet. Dessutom överförs signaler om att stoppa tankningen om nödläge uppstår trådlöst via radio.

Radiomodemsbaserad dataöverföring är extremt pålitlig. Radiomodem kommunicerar på sina egna frekvenser och närverket fungerar oberoende av operatörer. Systemets redundans erbjuder maximal säkerhet för systemet och motsvarade de miljö- och tillförlitlighetskrav som efterfrågades för överföring mellan de två fartygen.

Uppdaterade larmpaket

Magnetkontakt för trådlöst GSM-larmVi har uppdaterat våra larmpaket med bland annat en ny trådlös magnetkontakt. Den nya magnetkontakten kan känna av om en dörr eller ett fönster öppnas men den kan också känna av vibrationer som kan uppstå om en inbrottstjuv försöker bryta sig in. Kontakten drivs av två stycken AAAA-batterier som räcker i cirka 18 månader Den nya magnetkontakten är kompatibel med samtliga våra GSM-larmpaket XS-XL.

Samtidigt lanserar vi en del uppdateringar av våra larmpaket,

De tre största larmpaketen, M, L och XL, har nu en gemensam GSM-larmplattform i ESIM-364. Den har nyligen godkänts enligt EN 50131-1 Grad 3 Klass 2 som är en svensk standard för larmutrustning. Samtidigt levererar vi nu uteslutande trådlösa tillbehör i form av siren, IR-detektorer, brandvarnare och magnetkontakter till dessa tillbehör, detta utan att höja de konkurrenskraftiga priserna. I vårt senaste avsnitt av Wireless@Home berättar vi mer om de nya larmpaketen.

Forskare löser wifi-krockar

Wifi-krockar är ett faktum i flerbostadshus, företagsbyggnader och andra platser i tät bebyggelse. Problem uppstår när fler skall dela på frekvenskakan, resultatet blir ofta att prestanda generellt försämras. Forskare på Stanford University forskare säger sig ha hittat en metod för att vända nackdel till fördel.

Wireless wifiI en stundentkorridor på Stanfords campus har forskare byggt en massiv wifi-infrastruktur som boende kan använda och hantera som sina egna privata nätverk. I Stanfordforskarnas nätverk, som kallas BeHop, kan invånarna namnge sina egna virtuella nätverk som om de hade köpt och kopplat in en router i sitt eget rum, men vart de än går i huset, kan de logga in i samma virtuella nätverk även om routern som används inte är dess egna utan kanske grannens wifi-nätverk. Många bostäder har ju en egen wifi-router som är tillräckligt kraftfulla för att ge täckning i hela ägarens bostad och ofta är de så kraftfulla att de kanske oavsiktligt kan störa ut grannens nätverk i bostaden intill.

Det delade systemet hanteras centralt för maximal prestanda och effektivitet, forskarna kan tilldela kanaler och andra parametrar för att optimera nätet, varje användare i det gemensamma nätet kan tilldelas ett eget SSID, lösenord och inställningar. BeHop-lösningen bygger på teknik som sannolikt kommer släppas som öppen källkod, dessutom bygger det på billiga konsument-wifiroutrar. Någon prestandaundersökning är inte genomförd än, men kommer enligt forskarteamet.

Tekniken är intressant då den erbjuder en effektivisering av spektrum till låg kostnad. Tekniken finns i dyrare routrar och accesspunkter, detta är första gången den presenteras i instegsenheter. Intressant att se om den kan få spridning och skapa litet ordning i spektrum.

+Ulf Seijmer

Wireless@Home om GSM-larm

Nu drar vi igång vårens sändningar av wireless@home där vi i vårt premiäravsnitt presenterar larmpaket för GSM. Våra larmpaket har uppdaterats med nya trådlösa sensorer, ny kapsling och en rad förbättringar. Ulf och Ronny går igenom alla nyheter och paketens uppbyggnad.