Induo AB är ett företag med lång erfarenhet av kommunikation. Vi är ett engagerat gäng som står bakom Induos varumärken Induo Wireless och Induo Net samt vårt dotterbolag Induo Home.


Induo Home
Induo
Induo Net
Förenkla din vardag med automation

Förenkla din vardag med automation

Tänk dig att kunna slå på värmen i sommarstugan med hjälp av morgondagens väderprognos, slå på larmet hemma när du är mer än 2 km bort eller starta bastun i fjällstugan när du passerar en viss punkt? Allt detta låter som helt underbara möjligheter. Att kunna automatisera sin vardag med enkla medel utan att det kostar dig något extra, låter det som en bra deal?

Aktivera värmen om det blir kalltIFTTT är en webtjänst som syr ihop webtjänster med olika typer av devices. Så med hjälp av IFTTT är det fullt möjligt att låta din smartphones position styra larmet, att väderprognosen kan styra underhållsvärmen och så vidare.

Det är lätt att det blir litet krångligt nu men vi skall försöka hålla tungan rätt i munnen. IFTTT är en webtjänst som gör det möjligt för att skapa kedjor av villkor som utlöses baserat på ett annat villkor, sammantaget kallas de recept. IFTTT är en förkortning av If This Then That ”Om detta då…”. Ett ”recept” kan bestå av att om ett villkor som tillexempel att din smart phone passerar Örebro uppfylls (If This) så skickas ett SMS (Then That).

IFTTT är kostnadsfritt och enligt dess skapare Linden Tibbets används IFTTT för cirka 20 miljoner recept varje dag.

Tre steg för ett enklare liv

Slå på larmet beroende på positionI vår introduktion av IFTTT kommer vi att visa tre enkla exempel på hur du använder tjänsten. I den första delen skapar vi ett recept som skickar morgondagens väder, detta kan ju ligga till grund för om du vill slå på värmen i sommarstugan eller inte. I del två tittar vi på hur du kan slå på värmen baserat på väderprognosen och i del tre hur du slår på värmen om du passerar en viss position med din bil. Dessa exempel passar både bra till våra värmestyrningspaket och även till våra larmpaket.

Så låt oss komma igång

Först och främst, detta är en inspirationsguide. Vi kan inte lova att IFTTT för alltid kommer vara gratis, att den alltid slår på värmen i din sommarstuga. Du förstår säkert, det är en inspirationsguide för att skapa ett behagligare liv men inte något vi kan garantera fungerar för evig framtid.

Del 1, introduktion till IFTTT

För att kunna testa IFTTT så behöver du registrera dig. Besök deras hemsida på www.IFTTT.com
IFTTT steg 1

Registrera dig på deras hemsida. Välj valfritt användarnamn, din epost adress samt ett lösenord.
IFTTT steg 2
När du kommit in på hemsidan så kommer du att få välja lite valfria ”recept” som det kallas. Här kan du tillexempel välja att få ett sms om hur vädret kommer bli idag, få senaste nyheterna om sporthändelser om ditt favoritlag eller varför inte slå på värmen därhemma vid en viss tidpunkt varje dag? Först och främst ska vi gå igenom hur man får dagens väderlek skickad till sig. Klicka på ”Create a Recipe”.
IFTTT steg 3
Klicka på ”This” för att komma vidare och ställa in den funktionen du vill.
IFTTT steg 4
Här kan du ställa in om något skall göras beroende på hur väderleksförändringarna kommer bli baserat på morgondagens väderrapport tillexmepel.
IFTTT steg 6
Därefter får du välja hur du vill bli aviserad. Om du exempelvis skulle vilja få det skickat till dig på mailen, över twitter eller sms. Här har vi valt SMS och då får du fram följande.
IFTTT steg 7
Här kommer du få välja vilket nummer du vill använda som du ska få sms till. (Notera att numret på bilden inte är det numret du själv ska använda).
IFTTT steg  8
Här kan ställa in tillexempel så som jag gjort här nedanför. Här får jag varje dag sms klockan 11 om dagens temperatur, hur väderförhållandet är för tillfället tillexempel molnigt eller regn samt när solen går ner idag.
IFTTT steg 9
Resultatet av det smset jag får tillbaka ser du nedanför denna bild.
IFTTT steg 10
Här har jag fått ett sms med dagens status. Såhär går det att göra fast betydligt mer avancerat om du exempelvis skulle vilja att när solen går ner så ska lamporna där hemma slås på eller annat men mer om det i nästa inlägg.

Radiomodem med inbyggd driftsäkerhet

Radiomodem med inbyggd driftsäkerhet

Ett nytt modem som tar sikte på affärskritiska tillämpningar ser sitt ljus, SATELLAR XT 5RC, ett modem med välbekant yttre som har en helt ny konstruktion. Radiomodemet har 5W uteffekt som standard och kan genom att utnyttja flera kanaler nå hastigheter i luften på upp till 230 kbit/s.
Radiomodem med display

Men det är kanske inte främst hastigheten du söker när du väljer SATELLAR utan drifsäkerheten. Något SATEL bevisat genom åren är just att man kan bygga driftsäkra radiomodem, den nya SATELLAR-modellen är inget undantag.

Radiomodemet har viktiga egenskaper som VRRP, VLAN, QoS och brandvägg för extra säkerhet. Genom funktionen redundant routing och VRRP kan nätverkstrafiken automatiskt söka nya vägar om det blir några störningar i den primära uppkopplingsvägen. Detta gör att radiomodemet kan fungera som sekundär backupväg till en fast nätverksuppkoppling tillexempel.

NETCO, din nya verktygslåda

Nu när vi lanserar en ny version av SATELLAR ethernetradiomodem och med den ett helt nytt konfigurations- och designverktyg: NETCO. NETCO, som passar med både tidigare och framtida modeller av SATELLAR har en rad fördelar:

• Samla dina nät i ett verktyg
• Omfattande konfigurationsmöjligheter
• Enkelt att skapa stora nät
• Automatisk konfiguration av routingtabeller
• Konfigurationssynkronisering till modem
• Klarar stora nät med tusentals modem

En snabb översikt över det nya verktyget hittar du här:

Programmet startar alltid i ”view mode” man måste aktivt välja ”edit mode” för att kunna redigera.

Nätkonfigurationsverktyg Netco
Läs mer…

Antenntest 4G antenner 2015 del 1

Antenntest 4G antenner 2015 del 1

Dags för nytt antenntest!

Förra årets test av 4G-antenner lämnade oss med en del öppna frågor som vi vill ha besvarade så inför årets antenntest kommer vi att göra ett nytt test av antenner och antennkablar för 4G.

Vi kommer att testa med en snabb 4G-router från Conel, Spectre v3. Med den routern kommer vi att logga signalstyrka och kvaliteten i 4G nätet över tid, allt enligt samma upplägg som tidigare år och tester.

Att vi testar med 4G beror inte bara på att det är ett framtidsnät, det används även en rad olika frekvenser, 800, 900, 1800 samt 2600 MHz, frekvenser som överlappar GSM och 3G, det går därmed att applicera mycket av testresultaten även på andra tekniker.

Nytt år, nya tester

2014 testade vi antenner i tre olika kategorier och hittade inte en bra premiumantenn av de antenner vi testade. Därför kommer vi att återuppta sökandet efter bästa premiumantenn.

Vi har efter input från kunder, egna funderingar och återkoppling från intresserade kommit fram till följande frågeställningar som vi vill ha besvarade och som vi också tror är intressant för många av våra kunder.

Test nummer 1

Vilken MIMO-antenn är bäst val i premiumsegmentet på samtliga frekvenser? Här testade vi litet olika antenner förra året utan att hitta en bra allroundantenn. Vi har en god tanke om vilken antenn som skulle kunna vara bästa val här, men stämmer idé och praktik?
Test av 4G antenner 2015

Test nummer 2

Bland runtomstrålande antenner har vi både premiumantenner och litet enklare varianter, vilken är bästa val här? I vilka situationer kan det högre priset motiveras ur rent prestandaperspektiv?

Test nummer 3

Vad händer med hastigheten om man väljer att kombinera en bra antenn med en litet enklare som MIMO-antenn? Här tänker vi även fokusera på om detta ser olika ut på olika frekvenser och olika avstånd till basstationen. Många undrar om det räcker med att köpa en bra antenn och sedan komplettera med den enklare antenn som medföljer routern vid leverans, så hur långt räcker det, det är frågan vi vill besvara.

Test nummer 4

Om jag har 500 kr att lägga på en antenn, hur väljer jag då? Om jag har 1000 kr eller 2000 kr? Här är en utmaning att hitta bästa val utifrån en given budget.

Test nummer 5

Test av antennkabel har vi gjort tidigare för 3G. Då var YE50 vår rekommendation. Nu har vi fått in nya mirakelkablar för test, vi skall se vad de ger och även jämföra med enklare kablar, tillexempel tunna ”lågförlustkablar”.

Testriggen har vi kvar sedan tidigare och de platser från tidigare år där vi har testat står alltjämt till vårt förfogande, vi drar inom kort igång våra tester, stay tuned!

Mer än halva landet utan 4G

4G är viktigt, mer än hälften utan

Täckning är den absolut viktigaste faktorn vid val av operatör för företagen kan man läsa i tidningen Telekom Idags senaste undersökning av operatörerna. Hela 46% av de tillfrågade anger täckning som viktigaste faktor vid val av abonnemang. Faktum är att fler än tidigare är missnöjda med operatörernas förmåga att leverera täckning än tidigare undersökning.

Ökad utbyggnad, ökat missnöje

Operatörerna storsatsar på utbyggnad men tycker att kundernas missnöje över täckning snarare beror på ökade förväntningar enligt en undersökning av Telekom Idag där flera operatörer har samma syn på frågan. Samtidigt tror vi att minskad tolerans mot kapacitetsbrist och kvalitetsbrist är något operatörerna får leva med och är något de måste arbeta allt hårdare med i framtiden.

4G täckning,

I PC för Allas stora test av mobilt bredband, som kanske främst riktar sig till privatpersoner, så har man jämfört vilka operatörer som kan leverera 4G-täckning i kombination med bra villkor. Tittar vi bara till täckningen här görs bedömningen att såväl Tele2 som Telenor och Telia kan leverera 4G-uppkoppling till 99% av Sveriges befolkning, dock, detta säger inget om täckningen så fort man rör sig på vägarna eller i naturen utan är en siffra som baseras på var folk bor. Operatören Tre hamnar här i bakvattnet då bara dryga 80% täcks med 4G.

Vi är knappt halvvägs

I dagsläget täcker 4G-näten med mobilt bredband för alla operatörer tillsammans cirka 48 procent av Sveriges yta. Nät med hög hastighet (över 30 Mbit/s) har företrädesvis byggts där flest människor bor och täcker 60% av befolkningen, motsvarande några procent av landets totala yta enligt en undersökning av PTS. 85% av Norrbotten är utan 4G-täckning vilket naturligtvis är ett hinder för både att leva och verka i regionen. Enligt en undersökning från Visma uppger sex av tio småföretagare att dålig mobiltäckning är ett hinder för dem i deras företagande. Operatörerna arbetar hårt med att förtäta näten och öka kapaciteten, Telenor och Tele2 ökar tillexempel antalet basstationer i norr med närmare 140%. Både Telia och Telenor/ Tele2 säger sig kunna täcka 90% av landets yta med 4G innan året är slut genom nya satsningar vilket är nödvändigt, att bibehålla en hög kvalitet i näten blir allt viktigare för landets konkurrenskraft.

Oavsett om man vill koppla upp en skogsmaskin, ett utryckningsfordon eller ett kraftverk har vi mobilnät som ligger ganska långt fram internationellt sett och vi har en ganska komplex natur att arbeta med. Stora satsningar utlovas under året och det är ganska troligt att de som lever och verkar utanför storstadsregionerna kommer att se en positiv effekt vilket vi verkligen välkomnar.

Wifi för avlastning

Google lanserade för någon vecka sedan sin egen ambitiösa operatörssatsning. Genom att varva både LTE nät från Sprint och T-Mobile med wifinät kommer Project Fi erbjuda sömlösa trådlösa anslutningar i mycket högre utsträckning än någon annan operatörer i USA erbjuder. Project Fi använder primärt wifi och sekundärt wifi, något som är nytt men vettigt tänkt. Runt en miljon wifi hotspots kommer att göra en hel del för att avlasta mobilnäten och dessutom hålla kostnader nere.

Ninja och Pitbull håller koll på det du värdesätter

Pitbull och Ninja, två nya larmpaket som bygger på kvalitetskomponenter. För att hålla nere priset men samtidigt hålla en hög klass så delar vi på jobbet. du får hem ditt larmpaket, placerar ut alla komponenter där du vill ha dem och sedan konfigurerar vi paketet åt dig på distans. När vi är klara är det bara att skruva upp alla komponenter. På så sätt kan vi leverera ett högklassigt larm till förmånligt pris. Läs mer…

Nya planer för LTE

700 MHz är det nya bandet för mobiltrafik, ett band som kommer att gå under klubban under 2016 och då användas för LTE. 700 MHz-bandet används idag för marksänd tv och blir tillgängligt för mobila tjänster 1 april 2017. PTS har lämnat sitt förslag till Regeringen, samtidigt vill en annan myndighet, Myndigheten för samhällsskydd och… Läs mer…

Ny superlänk från RADWIN

Ny superlänk från RADWIN

RADWIN 5000 JET är en revolutionerande Punkt till multipunktslösning, en länk som innehåller en smart och adaptiv MIMO-antenn på basstationen, en antenn som omdefinierar karaktäristiken och erbjuder maximala trådlösa prestanda. Det här innebär att antennen kan öka signalen i de riktningar det behövs, tillexempel där störningar är kraftiga eller avstånden långa. Detta åstadkoms genom att… Läs mer…

Ytterligare expansion

Vi expanderar! Just nu har vi trångt på kontoret, vi får större lokaler i slutet av april men redan nu blir vi fler. Vi expanderar både med nya ansikten i Induo och Induo Home, så välkomna, Stefan och Calle. Så nu är vi totalt åtta på plats i Globen, se vår hemsida för samtliga personers… Läs mer…

Direktsänd Vasaloppsradio via 4G

Varje år så direktsänds Vasaloppsradion under Vasaloppet med radiosändningar både på arenan och längs skidspåret. UE Teknik höll i tekniken och sändningen i årets upplaga och har som utmaning att kunna direktsända från hela Vasaloppssträckan, 9 mil från Sälen till Mora med inte mindre än nio kontroller längs sträckan som skall täckas in. Tidigare år… Läs mer…

Bloggen drivs av Induo AB och Induo Home AB

Induo Home AB · www.induohome.com · 08-659 43 10

Induo AB · www.induo.com · 08-659 43 00