Induo AB är ett företag med lång erfarenhet av kommunikation. Vi är ett engagerat gäng som står bakom Induos varumärken Induo Wireless och Induo Net samt vårt dotterbolag Induo Home.


Induo Home
Induo
Induo Net
Induo Home till Hem, villa och bostadsrätt

Induo Home till Hem, villa och bostadsrätt

Nu är det mässdags, den 8-11 oktober står vi på Stockholmsmässan i monter A09:30, där kommer vi att presentera det senaste inom mobiltäckning inomhus, styrning av värme och andra funktioner i hemmet samt naturligtvis våra populära larm för hem, villa och bostadsrätter. Vi hoppas du kommer förbi och säger hej, vill du diskutera något mer ingående så är vi naturligtvis öppna för det med!
Vi ställer ut på hem, villa och bostadsrätt

Nyheter från PTS för bättre mobilnät

Nyheter från PTS för bättre mobilnät

När PTS rapporterade vilka åtgärder man genomför och genomfört för bättre mobiltäckning vaskade vi fram några intressanta guldkorn.

· I mars 2015 fanns täckning för taltelefoni på cirka 83 procent av landets yta mot tidigare 85%. Går utvecklingen bakåt undrar man då (eller är surf mer utbrett än tal?). Sanningen är att operatörerna har sett över sina täckningsberäkningar, därför ser det ut som en minskning. Under 2013 och 2014 har ingen operatör monterat ned någon antennmast.
Läs mer…

Säkrare mobilnät inom kort

Säkrare mobilnät inom kort

PTS beslutar om säkrare mobilnätPost- och telestyrelsen (PTS) har beslutat om nya föreskrifter för operatörerna så att att de bedriver ett långsiktigt och kontinuerligt driftsäkerhetsarbete. PTS vill att både nät och tjänster ska uppnå en grundläggande nivå av driftsäkerhet och har genom föreskrifter reglerat vad som avses.

Bakgrunden är att samhället blivit alltmer beroende av fungerande nät och tjänster och både privatpersoner, företag och samhällsviktiga verksamheter måste kunna känna trygghet i att telefoni och internet fungerar. PTS bedömning är att det behövs krav för att säkerställa att näten och tjänsterna är driftsäkra.
Läs mer…

GSM-larm kompletteras med nätverk

GSM-larm kompletteras med nätverk

Larm med både GSM och nätverksanslutningMed ELAN3 är det möjligt att både minska månadskostnaden och öka säkerheten genom att tillföra uppkoppling via Ethernet. ELAN3 kan anslutas till GSM-enheterna GSM-larm Ninja/ESIM364 och värmestyrningspaket. Genom att lägga till ELAN3 kan produkterna fjärrstyras via en internetuppkoppling, något som tillför:

ökad säkerhet
minskad kostnad för datatrafik (förutsatt att internetuppkoppling finns på platsen)
snabbare kommunikation

Funktionen är särskilt användbar i kombination med appen/webtjänsten Smart Security som är en kostnadsfri tjänst till produkter i serien.

ELAN3 har failoverfunktion så att om nätverksfunktionen slås ut kopplas kommunikation automatiskt över till GSM och omvänt. ELAN3 är enkel att ansluta i efterhand och är en inrymd i en diskret kapsling.

Bloggen drivs av Induo AB och Induo Home AB

Induo Home AB · www.induohome.com · 08-659 43 10

Induo AB · www.induo.com · 08-659 43 00