Induo AB är ett företag med lång erfarenhet av kommunikation. Vi är ett engagerat gäng som står bakom Induos varumärken Induo Wireless och Induo Net samt vårt dotterbolag Induo Home.


Induo Home
Induo
Induo Net
Vår snabbaste radiolänk hittills!
RADWIN 2000 D + är en ny radiolänk som klarar imponerande 750 Mbit/s punkt till punkt! Bandbredd är efterfrågat och denna länk ger möjlighet till prestanda du inte sett tidigare.RADWIN 2000 D+ använder du för att brygga samman nätverk trådlöst, länken är inte bara vädermässigt robust, den klarar både långa avstånd (40 km) och krävande miljöer med störningar. D + serien finns med både inbyggd antenn och ned separat antenn. Kapslingen är robust byggd och IP67-k   Läs mer
Ny routerplattform
Nu lanserar vi en ny router, Conel Spectre v3 är en helt ny routerplattform från Conel. Spectre är en snabb 4G-router och är tack vare en ny processor snabb även i dataintensiva applikationer.Spectre v3 är byggd både för fast installation i industriell miljö och för fordonsmontage. Routern klarar både extrema temperaturer (-40°C till +75°C) och en rad olika matningsspänningar(10-60 VDC). Spectre v3 har som standard GPS, USB-port, I/O-port samt dubbla ethernetportar. En rad till   Läs mer

Nya planer för LTE

700 MHz är det nya bandet för mobiltrafik, ett band som kommer att gå under klubban under 2016 och då användas för LTE. 700 MHz-bandet används idag för marksänd tv och blir tillgängligt för mobila tjänster 1 april 2017. PTS har lämnat sitt förslag till Regeringen, samtidig vill en annan myndighet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ha en del av kakan.

Enastående täckning

Först och främst, att även 700 MHz-bandet läggs till de andra låga mobilbanden på 800 och 900 MHz är perfekt i vår svenska natur, det är band som kan ge framförallt bättre mobiltäckning där det är glest mellan basstationerna. Att bygga på dessa band ger också ett välkommet kapacitetstillskott till de befintliga banden. Post- och telestyrelsen (PTS) har gett sin syn på saken i en rapport till regeringen, och menar att ett täckningskrav i bandet kan vara tänkbart, framförallt om det är inriktat på att täppa till lokala fläckar i täckningen.

PTS har på regeringens uppdrag undersökt hur 700 MHz-bandet bäst kan användas för att nå de politiska målen nationellt och de EU-mål som sattes i och med den digitala agendan. Myndigheten har i sin förstudie konstaterat att mobilt bredband inriktat på kommersiella tjänster ger störst samhällsnytta i bandet samtidigt som man även pekar ut att det är motiverat att använda täckningskrav som en del av villkoren i nya blocktillstånd för bandet. Ett sådant krav kan vara att öka tillgången till mobila kommunikationsnät där konsumenter befinner sig, framförallt då i närheten av tätorter och vägar. 
Nya frekvenser för 4G

– Även om Sverige generellt sett har mycket god tillgång till mobiltäckning så finns fortfarande brister i form av mindre täckningsluckor i områden som i övrigt har mobiltäckning, och där konsumenter ibland befinner sig. Ett krav i 700 MHz-bandet bör rikta in sig på att täppa till så många av dessa luckor som möjligt, säger Göran Marby, PTS generaldirektör i ett pressmeddelande.

De förra året föreslagna samhällsmasterna har även en plats i PTS undersökning. PTS menar att den infrastruktur som etableras genom det föreslagna täckningskravet skulle kunna ses som samhällsmaster öppna för tillträde för flera operatörer.

En annan myndighet vill ha en del av kakan

Rakel börjar bli omodernt och MSB vill på sikt ersätta det med ett rikstäckande LTE-nät på 700 MHz-bandet. Nätet,som skall byggas, kommer att fungera parallellt med kommersiella LTE-nät och användas av tillexempel polis och räddningstjänst. MSB vill reservera så mycket som en tredjedel av det tilltänkta utrymmet istället för att frekvenserna auktioneras ut till operatörerna. MSB anser inte att kommersiella operatörer kan leverera den säkerhet, tillgänglighet och robusthet som krävs. 

I en intervju med Computer Sweden menar Kristina Bram, strateg vid MSB, att nätet måste finnas på plats senast 2025 då man tror att det gamla RAKEL-nätet helt fallit för åldersstrecket. Samtidigt är ju frekvenser en naturresurs och man kan ju undra om  inte Rakelfrekvenserna skulle kunna användas för LTE, åtminstone delvis. Samtidigt är ju valet av band runt 700 MHz en fördel då man kan basera nätet på off the shelf-produkter i större utsträckning.

Ny superlänk från RADWIN

Ny superlänk från RADWIN

RADWIN 5000 JET är en revolutionerande Punkt till multipunktslösning, en länk som innehåller en smart och adaptiv MIMO-antenn på basstationen, en antenn som omdefinierar karaktäristiken och erbjuder maximala trådlösa prestanda. Det här innebär att antennen kan öka signalen i de riktningar det behövs, tillexempel där störningar är kraftiga eller avstånden långa. Detta åstadkoms genom att basstationen består av en uppsättning av antennelement som är kombinerade för att generera en smal och kontrollerbar antennlob. Denna intelligenta antennlösning erbjuder unika fördelar, bland annat att en punkt till multipunktslösning kan fungera på samma sätt som en punkt till punkt lösning avseende både räckvidd och prestanda.

Ökad antennförstärkning och bättre systemegenskaper

En adaptiv antennförstärkning med möjlighet att endast öka förstärkningen i en begränsad sektor gör att länken är frekvenssnål, den stör inte andra nätverk och sänder inte i ”onödiga” riktningar. Detta gör också att länken är optimerad för kapacitet, räckvidd och länkrobusthet bland annat genom förbättrad störningsimmunitet.
Immun och robust länk

Ingen fri sikt? Inga problem

5000 JET är anpassad för situationer där inte fri sikt föreligger tillexempel i urbana miljöer, genom sin förmåga att anpassa signalen så kan signalen automatiskt styras till den optimala punkten för att reflektera signalen för att får den att nå vidare och skapa den bästa länken.

Återanvändning av frekvensen

Den smala antennloben som skapas av den adaptiva antennen minskar nivån av interferens för närliggande antennsystem. Det här gör att en frekvens kan återanvändas tätare än med annan teknik, något som är mycket bra då ju frekvenser är en naturresurs. Länken kräver helt enkelt ett minimum av spektrum och nätplaneringen förenklas.
Snabb radiolänk

Spektrumeffektivitet

RADWIN 5000 JET kan leverera branschens högsta nätkapacitet per använt spektrum för tillfället, två kanaler om vardera 20 MHz ger en enorm cellkapacitet med upp till 500 Mbit/s. RADWIN 5000 JET är den ultimata lösningen när det är brist på spektrum (tillexempel i licensierade band som 3,5 GHz eller olicensierade men högt belastade band).

Garanterad hastighet och hög säkerhet

RADWIN Smart Bandwidth Management (SBM) maximerar datagenomströmningen för aktiva användare. Om basstationen är hårt belastat, garanterar funktionen att användarens bandbredd per abonnemangsavtal följs för att garantera att nivån på service följer den överenskomna hastigheten. Trafiken i nätet kan vara asymmetrisk med upp till 90/10% fördelning i antingen upplänks- eller nedlänksriktning. Denna förmåga är idealisk för asymmetriska tillämpningar (som videoövervakning, IPTV) men även för symmetrisk trafik då den är ställbar för varje användare.

RADWIN 5000 JET basstation kan hantera TDD synkronisering av alla samlokaliserade sektorer inom ett nätverk. Denna synkronisering förhindrar interferens inom systemet och maximerar nätkapaciteten samtidigt som den sparar på antalet antennmaster. För synkronisering mellan angränsande områden har RADWINs basstation en inbyggd GPS-antenn och mottagare för en precis tidssynkronisering.

Högsta säkerhetsnivå

RADWIN 5000 JET är utrustad med AES 128-kryptering, vilket gör den till det perfekta valet för statliga och kritiska applikationer.

Bakåtkompatibel med RADWIN 5000

RADWIN JET kan användas med tidigare RADWIN 5000 basstationer och befintliga understationer.

Lär dig mer om RADWIN 5000 Jet

Ytterligare expansion

Vi expanderar! Just nu har vi trångt på kontoret, vi får större lokaler i slutet av april men redan nu blir vi fler. Vi expanderar både med nya ansikten i Induo och Induo Home, så välkomna, Stefan och Calle.

Stefan Sanneskär kommer att arbeta för Induo som teknisk säljare. Stefan har en lång erfarenhet från larm- och säkerhetsbranschen, han har tidigare arbetat i företag som Compatec AB, Trygga Hem och Securitas.
stefan-sanneskar-lo

Carl Kvarfordt anställs som supporttekniker och orderadministratör vid Induo Home. Carl har tidigare haft uppdrag åt Marginalen Bank, Dustin och Adecco med uppdrag inom support och administration.
carl

Så nu är vi totalt åtta på plats i Globen, se vår hemsida för samtliga personers kontaktuppgifter.

Direktsänd Vasaloppsradio via 4G

Varje år så direktsänds Vasaloppsradion under Vasaloppet med radiosändningar både på arenan och längs skidspåret. UE Teknik höll i tekniken och sändningen i årets upplaga och har som utmaning att kunna direktsända från hela Vasaloppssträckan, 9 mil från Sälen till Mora med inte mindre än nio kontroller längs sträckan som skall täckas in. Tidigare år… Läs mer…

Vår snabbaste radiolänk hittills!

Vår snabbaste radiolänk hittills!

RADWIN 2000 D + är en ny radiolänk som klarar imponerande 750 Mbit/s punkt till punkt! Bandbredd är efterfrågat och denna länk ger möjlighet till prestanda du inte sett tidigare. RADWIN 2000 D+ använder du för att brygga samman nätverk trådlöst, länken är inte bara vädermässigt robust, den klarar både långa avstånd (40 km) och… Läs mer…

Ny router från Teltonika

Ny router till pressat pris

RUT950 heter en ny 4G router från Teltonika som nu inkommit i vårt sortiment. Routern har 4G, inbyggd wifi och en treportars switch samt en WAN-port. Den kan därmed användas som en backupväg till fast internetuppkoppling, om routerns WAN-anslutning bryts kopplas trafiken via 4G istället. RUT950 är en tålig aluminiumrouter som bygger på arvet från… Läs mer…

5G på G

5G på G

VTT (som ungefär motsvarar svenska Vinnova) och universitetet i Uleåborg ska bygga ett 5G testnät med syfte att testa och utveckla ny teknik. Finlands första 5g-testnät är tänkt att stärka landets position som en ledare av den internationella 5G-utvecklingen. 5G-testnät finns även på andra ställen, men testnätet i Uleåborg är unikt då det även kommer… Läs mer…

Internet från ovan

Internet från ovan löser otäckning

Googles projekt Loon bygger på att sprida internet dit det tidigare aldrig varit på mer än intermittenta besök. En hedervärd insats för att sprida internetuppkoppling runt jorden. Projektet har varit på försöksstadiet ett men skall under 2016 bli en skarp lösning. Projekt Loon skall erbjuda en obruten ring av trådlöst nätverk som sträcker sig runt… Läs mer…

Bloggen drivs av Induo AB och Induo Home AB

Induo Home AB · www.induohome.com · 08-659 43 10

Induo AB · www.induo.com · 08-659 43 00